Ce oferă Ortodoxia lumii

Într-un interviu din 4 aprilie 2015, în La Civiltà Cattolica, fiind întrebat ce are de oferit Ortodoxia romano-catolicismului, Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a răspuns:

„The Orthodox Church has to offer the force of the original faith as it existed during the first ten centuries of our common historical journey with the West. Therefore, what the Church is called to offer is the simplicity and authenticity of the Christian faith. We teach authentic spirituality and ascetic morality. The West was cut off from these values, and this is precisely what justifies the nostalgia that is manifested today”.

„Biserica Ortodoxă are de oferit forța credinței primare, așa cum a existat ea de-a lungul primelor 10 secole ale călătoriei noastre istorice comune cu Apusul. De aceea, ceea ce Biserica este chemată să ofere este simplitatea și autenticitatea credinței creștine. Noi învățăm duhovnicia autentică și moralitatea ascetică. Apusul [însă] a fost despărțit de aceste valori, și acesta este tocmai ceea ce justifică nostalgia [pentru trecutul comun] care se manifestă astăzi”.

Parabola celor 10 fecioare [Mt. 25, 1-13] conform BYZ

cele 10 fecioare1. Atunci, asemăna-se-va Împărăția cerurilor [cu] zece fecioare, care luându-și lămpile lor, au ieșit întru întâmpinarea mirelui.

2. Dar cinci dintre ele erau înțelepte și cinci nebune.

3. [Căci] cele nebune, luându-și lămpile lor, nu au luat cu ele [și] ulei;

4. dar cele înțelepte au luat ulei în vasele lor, [odată] cu lămpile lor.

5. Iar mirele întârziind, au ațipit toate și dormeau.

6. Dar la miezul nopții s-a făcut strigare: „Iată, mirele vine! Ieșiți întru întâmpinarea lui!”.

7. Atunci s-au sculat toate acele fecioare și și-au împodobit lămpile lor.

8. Iar cele nebune au zis [către] cele înțelepte: „Dați-ne nouă din uleiul vostru, căci se sting lămpile noastre!”.

9. Dar cele înțelepte le-au răspuns, zicând: „Nu, ca nu cumva să [nu] ne ajungă [nici] nouă și [nici] vouă! Ci mergeți mai bine către vânzători și cumpărați [pentru] voi înșivă!”.

10. Dar ele[1] plecând [pentru] a cumpăra, a venit mirele! Și cele pregătite au intrat cu el întru nunți[2] și ușa s-a închis.

11. Iar mai târziu veniră și celelalte fecioare, zicând: „Doamne, Doamne, deschide-ne nouă!”.

12. Dar el, răspunzând, a zis: „Amin zic vouă: nu vă știu pe voi!”.

13. Așadar, privegheați! Căci nu știți ziua și nici ceasul în care vine Fiul omului.


[1] Fecioarele cele nebune.

[2] Pentru că fiecare Sfânt are o relație personală cu Hristos. Împărăția lui Dumnezeu este pentru toți Sfinții dar fiecare are relația lui cu Hristos, începută aici, pe pământ. De aceea nunți și nu nuntă.

Când Danion Vasile a devenit stilist

Acesta e comentariul meu la articolul său prin care a anunțat că a intrat în Biserica de stil vechi din România.

Domnule Danion,

n-am înțeles niciodată apetitul dumneavoastră pentru extreme. Și asta m-a mâhnit întotdeauna. Ați trecut prea repede de la yoga la radicalism teologic, fără să vă găsiți pacea de care aveați nevoie, deși, în multe părți ale cărților și ale conferințelor dumneavoastră, ați dăruit și experiență reală, curată. Care m-a bucurat…deși am amendat adesea lipsa de cercetare punctuală a problemelor teologice pentru a conferenția.

Anunțul dumneavoastră e o surpriză neagră pentru mine, ca și anunțul de trecere la greco-catolicism al lui Cristian Bădiliță. Pentru că nu are niciun sens. Nu vă caracterizează. E un fel de beție a conștiinței.

Ca teolog, știți foarte bine că alegerea dumneavoastră e o calamitate și o fundătură teologică pentru că nicio Biserică Ortodoxă nu acceptă formațiunea religioasă de la Slătioara. Iar până acum, teama dumneavoastră era tocmai de a vă situa în afara Bisericii…și v-ați situat, peste noapte, fără nicio prigoană.

M-aș fi așteptat la alți extremiști ortodocși să facă gesturi necugetate dar nu și de la dumneavoastră. Însă vă respect alegerea, chiar dacă nu pot fi niciodată de acord cu ea.

Vă doresc numai bine, dumneavoastră și întregii dumneavoastră familii!

Hristos a înviat!