Ce oferă Ortodoxia lumii

Într-un interviu din 4 aprilie 2015, în La Civiltà Cattolica, fiind întrebat ce are de oferit Ortodoxia romano-catolicismului, Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a răspuns:

„The Orthodox Church has to offer the force of the original faith as it existed during the first ten centuries of our common historical journey with the West. Therefore, what the Church is called to offer is the simplicity and authenticity of the Christian faith. We teach authentic spirituality and ascetic morality. The West was cut off from these values, and this is precisely what justifies the nostalgia that is manifested today”.

„Biserica Ortodoxă are de oferit forța credinței primare, așa cum a existat ea de-a lungul primelor 10 secole ale călătoriei noastre istorice comune cu Apusul. De aceea, ceea ce Biserica este chemată să ofere este simplitatea și autenticitatea credinței creștine. Noi învățăm duhovnicia autentică și moralitatea ascetică. Apusul [însă] a fost despărțit de aceste valori, și acesta este tocmai ceea ce justifică nostalgia [pentru trecutul comun] care se manifestă astăzi”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *