Mt. 26, 6-16, conform Codex Sinaiticus

a turnat mir pe capul Lui

6.a. του δε ιυ γενομενου εν βηθανια εν οικια ϲιμωνοϲ του λεπρου

6.b. Iar Ii[sus], venind in Bitania, în casa lui Simon leprosul,

7.a. προϲηλθεν αυτω γυνη εχουϲα αλαβαϲτρον μυρου πολυτιμου και κατεχεεν επι τηϲ κεφαληϲ αυτου ανακιμενου

7.b. S-a apropiat de El o femeie, având un alabastros [cu] mir de-mult-preț și l-a turnat pe capul Lui, [pe când El era] șezând [la masă].

8.a. ϊδοντεϲ δε οι μαθηται ηγανακτηϲαν λεγοντεϲ ειϲ τι η απωλια αυτη

8.b. Dar văzând Ucenicii s-au indignat, zicând: „Pentru ce risipa aceasta?!

9.a. εδυνατο γαρ τουτο πραθηναι πολλου και δοθηναι πτωχοιϲ

9.b. Căci putea acest [mir] a se vinde [cu] mult și a se da săracilor”.

10.a. γνουϲ δε ο ιϲ ειπε αυτοιϲ τι κοπουϲ παρεχετε τη γυνεκι εργον γαρ καλο ηργαϲατο ειϲ εμε

10.b. Dar I[i]s[us] cunoscând [gândul lor], a zis lor: „De ce faceți osteneală femeii? Căci lucru bun a făcut [ea] pentru Mine.

11.a. παντοτε γαρ τουϲ πτωχουϲ εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε

11.b. Căci mereu îi aveți pe săraci cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți mereu.

12.a. βαλουϲα γαρ αυτη το μυρον τουτο επι του ϲωματοϲ μου προϲ το ενταφιαϲαι με εποιηϲεν

12.b. Căci ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea.

13.a. αμην λεγω ϋμι οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιο τουτο εν ολω τω κοϲμω λαληθηϲετε και ο εποιηϲεν αυτη ειϲ μνημοϲυνον αυτηϲ

13.b. Amin zic vouă, unde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut aceasta întru pomenirea ei”.

14.a. τοτε πορευθιϲ ειϲ των · ιβ · ο λεγομενοϲ ϊουδαϲ ϊϲκαριωτηϲ προϲ τουϲ αρχϊεριϲ

14.b. Atunci, mergând unul [dintre] cei doisprezece, pe care îl chema Iudas Iscariotis, către arhierei,

15.a. ειπεν τι θελεται μοι δωνε και εγω ϋμιν παραδωϲω αυτο οι δε εϲτηϲαν αυτω · λ · αργυρια

15.b. a zis: „Ce voiți a-mi da mie și eu vă voi da pe El vouă?”. Iar ei i-au pus lui [în mână] treizeci de arginți.

16.a. και απο τοτε εζητι ευκεριαν ϊνα αυτον παραδω

16.b. Și de atunci, [Iudas] căuta vreme-bună ca să Îl dea pe El.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.