Părintele Dumitru Stăniloae – creatorul unei teologii mărturisitoare în contemporaneitate (1903-1993)

Staniloae 2015
Părintele Dumitru Stăniloae – creatorul unei teologii mărturisitoare în contemporaneitate (1903-1993), Ed. Enciclopedică, București, 2015, 267 p. [ISBN: 978-973-45-0699-6]

*

Cuprins

ÎPS Dr. Ioachim GIOSANU, Dumitru Stăniloae – Părintele spiritual al Teologiei româneşti şi universale — 5

Acad. Prof. Univ. Dr. Gheorghe VLĂDUȚESCU, Stăniloae și Blaga — 12

Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea PĂCURARIU, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae redactor al ziarului „Telegraful Român” — 17

Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan BUCHIU, Teologia creației la Părintele Dumitru Stăniloae și la profesorul Jurgen Moltmann — 23

Pr. Prof. Dr. Gheorghe DRĂGULIN, Pr. Acad. Dumitru Stăniloae. Prețuirea ecumenică a teologiei și a persoanei sale — 42

Pr. Prof. Univ. Dr. Sterea TACHE, Cosmologia şi antropologia Părintelui Dumitru Stăniloae. Receptarea lor în teologia românească — 57

Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe PETRARU, Eclesiologie misionară în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae — 84

Pr. Prof. Univ. Dr. Nechita VASILE, Centralitatea lui Hristos oglindită în gândirea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae — 107

Arhim. Conf. Univ. Dr. Vasile MIRON, Misterul euharistic în opera Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae — 129

Pr. Conf. Dr. Constantin Claudiu COTAN, Dumitru Stăniloae despre Biserica Ortodoxă din Rusia comunistă — 152

Costion NICOLESCU, Părintele Dumitru Stăniloae – prieten al Cuvântului, faur de cuvinte teologice — 169

Diac. Lect. Univ. Dr. Alexandru-Corneliu ARION, Cosmologia hinduistă şi viziunea creştină a Părintelui Dumitru Stăniloae — 184

Pr. Dr. Dorin Octavian PICIORUȘ, Relevanța teologiei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăniloae — 204

Pr. Prof. Drd. Marius Daniel OPRESCU, Polemica dintre Dumitru Stăniloae şi Lucian Blaga. Stabilirea atmosferei contextuale — 217

Prep. Univ. Drd. Ionuț Gh. CHIRCALAN, Caracterul pozitiv al creației și problema răului reflectate în scrierile areopagitice și în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae — 231

Prof. Univ. Dr. Gheorghe F. ANGHELESCU, Dimensiunea eshatologică a antropologiei Părintelui Dumitru Stăniloae — 245

Părintele Dumitru Stăniloae (tabel cronologic) —  249

Cuvântul Editorului — 254

Despre autori și colaboratori — 259

*

Articolul meu, Relevanța teologiei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăniloae, l-am introdus în cartea mea Atenție teologică [2014], p. 165-179.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *