In. 19, 25-37, conform BYZ

Rastignirea Domnului 2015

25. Iar lângă crucea lui Iisus stăteau Mama Lui și sora Mamei Lui, Maria lui Clopas [Κλωπᾶς] și Maria Magdalini [καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνη].

26. Atunci, văzând Iisus pe Mama [Lui], și pe Ucenic[1] stând, pe care îl iubea [El], îi zise Mamei Lui: „Femeie, iată fiul tău [Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου]!”.

27. Apoi îi zise Ucenicului: „Iată, mama ta [Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου]!”. Și din ceasul acela, Ucenicul a luat-o pe ea întru cele ale sale [εἰς τὰ ἴδια].

28. După aceea, văzând Iisus că toate acum s-au săvârșit [πάντα ἤδη τετέλεσται], ca să se împlinească Scriptura, zise: „Mi-e sete!”.

29. Așadar, zăcea [acolo] un vas plin cu oțet. Iar ei, umplând buretele de oțet și isopul punându-l împrejur, le-au dus la gura Lui [πλήσαντες σπόγγον ὄξους, καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι].

30. [Și] atunci, când Iisus a luat oțetul, a zis: „Săvârșitu-s-a [Τετέλεσται]!”. Și plecându-Și capul, Și-a dat duhul [καὶ κλίνας τὴν κεφαλήν, παρέδωκεν τὸ πνεῦμα].

31. Atunci iudeii, ca să nu rămână pe cruce trupurile în sabat [ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ], întrucât era vineri[2] [ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν] – căci era mare ziua aceea a sabatului[3] [ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου] – au cerut lui Pilatos ca să le zdrobească picioarele lor și să-i ridice [ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν] [de pe cruci].

32. Atunci au venit soldații și i-au zdrobit picioarele celui dintâi[4], [cât] și ale celuilalt răstignit împreună cu el!

33. Iar [soldații] venind la Iisus, văzând că El deja a murit [ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα], nu I-au zdrobit picioarele Lui!

34. Ci unul [dintre] soldați, [cu] sulița a împuns coasta Lui și îndată a ieșit sânge și apă [καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν αμα καὶ δωρ].

35. Și cel care a văzut a mărturisit și adevărată este mărturia lui [καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινή ἐστιν αὐτοῦ ἡ μαρτυρία]. [Și] acela știe că [lucruri] adevărate zice [κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει], ca voi să le credeți [ἵνα ὑμεῖς πιστεύσητε].

36. Căci s-au făcut acestea ca să se împlinească Scriptura: „Os nu se va zdrobi de la El [Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται ἀπ᾽ αὐτου]”.

37. Și iarăși altă Scriptură zice: „Vor vedea pe [Cel pe] care L-au străpuns”.


[1] Pe Sfântul Ioannis Evanghelistul.

[2] Vineri seara.

[3] Ziua care a urmat răstignirii Domnului.

[4] Primului tâlhar răstignit împreună cu Domnul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *