Pastorala pascală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Poloniei [2015]

ORĘDZIE PASCHALNE
Świętego Soboru Biskupów
Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Czcigodnemu Duchowieństwu, Boga Miłującym Mnichom i Mniszkom
i Wszystkim Dzieciom Duchowym
Chrystus Zmartwychwstał!

„Świętujemy śmierci uśmiercenie,piekła
obalenie i życia wiecznego początek”
(Kanon Paschy, pieśń 7).

Chrystus Zmartwychwstał i „dzisiaj wszystko jest pełne światłości, niebo i ziemia i otchłań cała. Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa” (Kanon Paschy, pieśń 3).

Chrystus Zmartwychwstał! Zniszczone zostało królestwo otchłani i otwarte wrota raju.
Piekło zostało pokonane. Wszystko wypełniło się światłem. Otwarty został początek życia wiecznego. Czy wykorzystamy ten dar, którym zostaliśmy obdarzeni, zależy już od nas samych. Cerkiew nieustannie wzywa: „Wejdźmy wszyscy do radości Pana swego (…) Uczta przygotowana, rozkoszujmy się wszyscy (…), objawia się bowiem wspólne królestwo (…), przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało (…). Zmartwychwstał Chrystus i życie żyje” (Mowa św. Jana Chryzostom na święto Paschy).

Bracia i Siostry! Rzeczywiście, Zmartwychwstanie Chrystusa odmieniło i nieustannie odmienia świat i życie osobiste człowieka, otwiera przed wszystkimi nowy pełnowartościowy obraz życia człowieka i świata. „Świętujemy śmierci uśmiercenie, piekła obalenie i życia wiecznego początek”.

Chrystus Zaprawdę Zmartwychwstał! „Odważcie się, odważcie ludzie Boży” – wspiera nas św. Cerkiew. Zmartwychwstały Chrystus, Zwycięzca śmierci i otchłani, jest też zwycięzcą wszystkich, którzy powstają przeciwko Cerkwi i ludziom wiary, bowiem „jest On wszechmocny”.

Tę prawdę i radość głosiły Niewiasty Niosące Wolności, które usłyszały ją od Anioła, głosili Apostołowie, którzy widzieli Zmartwychwstanie Pana. Moc Zmartwychwstałego Chrystusa objawia się przez całe dzieje do dnia dzisiejszego, niezależnie od zmian, które zachodzą w świecie.

Bracia i Siostry! Historia ludzkości ma to do siebie, że unosi tysiąclecia, wieki, lata, dni; zmieniają się ludzie, życie społeczne i polityczne, a świat wciąż stoi w obliczu nowych wyzwań. Każda zaś paschalna noc obdarza świat nieprzemijającą pewnością i radością.
Współczesny świat znajduje się w procesie przebudowy życia społecznego, związanej z łamaniem wcześniej ustanowionych pojęć i zwyczajów. Cerkiew styka się z trudnymi procesami dotyczącymi wolności ludzkiej, godności i praw człowieka. Upada poziom społecznej kultury duchowej, postępuje rozkład zdrowej rodziny, urasta przestępczość.
Wszystko to w znacznym stopniu uderza w osobę człowieka.

Przyczyny tych problemów są ukryte w ludzkich duszach. Duchowa degradacja człowieka jest głównym źródłem wszystkich społecznych problemów i niepowodzeń –
patologii. Konieczne jest mocne podkreślenie, że społeczeństwo jest ciężko chore, czego nie zauważa. Negowanie Przykazań Bożych i Cerkwi rodzi wszelkie destrukcyjne procesy w życiu człowieka i społeczeństwa.

Bracia i Siostry! Mając wszystko to przed swoimi duchowymi oczyma nie możemy zapominać o nauczaniu św. Ojców Cerkwi, testamencie naszych przodków; nie ulegajmy naukom nowych „głosicieli” i nowych „apostołów”. Pamiętajmy o tym, czego uczył św. apostoł Paweł: „choćbyśmy sami czy nawet anioł z nieba głosił wam coś innego, niż myśmy wam głosili, niech będzie wyklęty” (Ga 1,8).

Obowiązkiem każdego członka św. Cerkwi jest to, aby jednomyślnie połączyć się pod sztandarem Cerkwi Chrystusowej i przeciwstawić się złemu duchowi naszych czasów. Zmartwychwstały Jezusie, umocnij naszą słabą wiarę!

Bez Zmartwychwstania Chrystusa życie ludzkie, życie wszechświata, traci swój sens. To życie złudnej nadziei ducha, ograniczone przez uwarunkowania czasowe.

Od nas, prawosławnych, wymagane jest wyraźne świadectwo o Zmartwychwstałym Chrystusie. On jest naszą Światłością, naszą Radością, naszym Bogiem. Bez Niego wszystko traci swój sens. Prawdę tę potwierdza św. apostoł Paweł: „Jeśli zaś Chrystus nie zmartwychwstał, to wiara wasza jest daremna…” (1 Kor 15,17).

Bracia i Siostry! Rok 2015 cechują ważne wydarzenia, posiadające historyczne znaczenie dla naszej Cerkwi. Obchodzimy 100-lecie tzw. bieżeństwa naszych przodków, ojców i sióstr w 1915 roku, w rezultacie którego życie cerkiewne zostało całkowicie zniszczone. Na naszych ziemiach pozostała jedynie nieduża liczba wiernych i duchowieństwa.

Po powrocie wiernych, należało organizować życie cerkiewne od początku. 17 września 1925 roku została ogłoszona samodzielność naszej Cerkwi – autokefalia. W bieżącym roku upływa jej 90-lecie. Za wszystko, czym Bóg obdarzył naszą Cerkiew w tym okresie, zanosimy gorliwe modlitwy dziękczynne. „Panie, Ty jesteś naszą twierdzą. Tyś naszą mocą. Tyś naszą radością. Ty nawiedziłeś nasze ubóstwo – umocnij je. Chwała Tobie!”.

W bieżącym roku będziemy również obchodzili 70-lecie zakończenia II wojny światowej, podczas której zginęło wielu naszych wiernych, a w jej rezultacie wiele osób
prawosławnych zostało rozsianych po całym świecie. Koniecznie zauważyć też należy 70. rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz, w którym wycierpiało wielu prawosławnych, w tym św. mnich-męczennik Grzegorz Peradze. Pamiętajmy o nich w swych modlitwach.

Ojcowie, Bracia i Siostry! Patrząc na przeszłość naszej Cerkwi i przeżywając Zmartwychwstanie Chrystusowej w jubileuszowym 2015 roku, „w jedności ducha i łączności pokoju”, prośmy Zmartwychwstałego Chrystusa o Jego szczodrą łaskę na czas, który jest przed nami, będąc świadomi ogromnej odpowiedzialności za przyszłość Cerkwi. Niech owocami paschalnych dni będą dla nas dary Świętego Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Ga 6,22-23).

W tym „świętym i wielkim dniu” w radości ducha pozdrawiamy czcigodne Duchowieństwo, Boga miłujących Mnichów i Mniszki, Młodzież, Dzieci i wszystkich Wiernych naszej Cerkwi, z okazji święta świąt, słowami:

Chrystus Zmartwychwstał! – Zaprawdę Zmartwychwstał!

Życzymy wszystkim, aby dary Świętego Ducha stały się udziałem każdego z nas.

Zmartwychwstały Chrystus, Który śmiercią śmierć zwyciężył i wszystkim darował życie, niech obdarzy Swoją Cerkiew, Ojczyznę naszą i każdego z nas Swym boskim błogosławieństwem na nasze trudy. Jemu zaś niechaj będzie chwała i moc na wieki wieków.

Z łaski Bożej pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski
+ Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański
+ Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki
+ Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski
+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański
+ Grzegorz, Biskup Supraski
+ Jerzy, Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy
+ Paisjusz, Biskup Gorlicki.

Św. Pascha 2015 r.,
Stołeczne Miasto Warszawa.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *