Amintire/ Remembrance

Stam lângă pârâiaș.
I sat next to brooklet.
Apa avea
The water had
o muzică pură.
a pure music.
Vedeam în apă
I saw in water
pești mici și cu ochii
small fishes and with the eyes
ieșiți în relief.
out in relief.
Păreau niște linii sclipitoare
They seemed some brilliant lines
care spărgeau apa.
which broke the water.
Viteza lor mă uimea.
Their speed amazed me.
Din când în când băgam
From time to time I tuck
mâna în apă
the hand in water
să prind aceste linii.
to catch those lines.
Dam de o apă rece
I gave of a cold water
care mă electrocuta.
which electrocuted me.
Însă nu prindeam
But did not caught
niciunul.
none.
Aveau o viteză uimitoare
They had an amazing speed
iar eu o mână de copil.
and I a hand of child.
Aveau o viteză ca secunda,
They had a speed as the second,
pe care nu o putem grăbi și
on which we cannot rush and
nici recupera.
nor recover.

Poem din vol. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 9). Aflat în lucru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.