Știința mântuirii. Vocația mistică și misionară a teologiei [11]

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Știința mântuirii. Vocația mistică și misionară a teologiei, Ed. Basilica, București, 2014, 334 p.

*

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a.

*

O alocuțiune din septembrie 2003, rostită la Durău, cf. n.*, p. 229: Părintele Dumitru Stăniloae, creator al unei sinteze neopatristice în teologia ortodoxă contemporană (p. 228-234). Opera stăniloesciană este împlinirea programului din 1936, de la Atena, p. 228, pentru că reprezintă o întoarcere la izvoarele Tradiției, p. 228.

Teologia ortodoxă nu inventează „adevăruri” ci ea explicitează și adâncește adevărul revelat, p. 229. Iar teologia ortodoxă se fundamentează revelațional și se scrie în Biserică. Pentru că „teologia nu este numai reflecție asupra lui Dumnezeu și vorbire despre El, ci și comuniune sau legătură vie cu Dumnezeu”, p. 230.

Raportul dintre Tradiție, Scriptură și Biserică este unul perihoretic, p. 230-231, pentru că „Scriptura este sinteza Tradiției, iar Tradiția este desfășurarea Scripturii în viața Bisericii”, p. 231.

De aceea, împotriva secularizării lumii nu se poate lupta decât „prin sfințenia autentică a gândirii și a trăirii”, p. 232. Sfântul și savantul autentic au în comun smerenia, p. 232, iar smerenia este „șansa și condiția dialogului creator și roditor”, p. 233, dintre teologie și știință.

Între p. 235-240 este alocuțiunea sa la aniversarea a 100 de ani de la nașterea Pr. Prof. Ioan G. Coman, în 2002. Intitulată: Teologia patristică – o teologie pastorală și misionară. Unde îl consideră pe Coman „cel mai mare patrolog român”, p. 235.

Partea a cincea a cărții: Teologia – știința misiunii sfinte. Care începe cu prelegerea Cuvântul lui Dumnezeu transmis prin mass-media, p. 243-253. Un articol din august 2010. Despre conținutul spiritual al Scripturii, p. 244.

Centrul de presă Basilica a apărut în ziua de 27 octombrie 2007 iar radio Trinitas în 1998, p. 248. Radio Trinitas e membru CERC (Conferința Europeană a Radiourilor Creștine), p. 249. Trinitas TV a început să funcționeze în ziua de 27 octombrie 2007, odată cu înființarea centrului de presă Basilica, p. 249.

Ziarul Lumina a fost înființat în ziua de 7 februarie 2005 și este „singurul cotidian creștin din România” și „singurul cotidian creștin ortodox din lume”, p. 249.

Între p. 254-258 găsim mesajul campaniei Nu vrem liceu fără Dumnezeu!, din 13 februarie 2008, cf. n. 8, p. 254. El poartă titlul: Predarea Religiei în sistemul de învățământ public, un act de dreptate și o necesitate permanentă.

„Religia…este parte integrantă și definitorie a culturii europene”, p. 254. Și ea „oferă perspectiva comuniunii eterne de iubire între Dumnezeu și oameni, între Creator și creaturi, între persoane și popoare”, p. 256.

Însă Biserica noastră „propune…[dar] nu impune valori”, p. 257. De aceea ora de Religie nu este obligatorie, p. 257. Însă „învățământul românesc nu poate fi lipsit de componenta sa religios-morală, dorită și apreciată atât de copii, cât și de părinți. În acest sens, Biserica dorește să conlucreze cu Statul în transmiterea valorilor spirituale și în formarea moral-socială a copiilor și tinerilor, militând fervent pentru păstrarea orei de Religie și în liceu”, p. 258.

Partea a 6-a a cărții: Știință și credință. Care începe cu o comunicare din 7 noiembrie 2001, susținută la Academia Română, cf. n. *, p. 261: Necesitatea dialogului dintre știință și credință astăzi (p. 261-264). Cuvânt în care autorul își exprimă convingerea că „în viitorul apropiat numai o teologie mistică și sacramentală poate purta un dialog profund și fecund cu o știință, care devine din ce în ce mai deschisă spre relația dintre probabil și mister”, p. 264. Lucru pe care și eu îl cred posibil.

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *