Dincolo de 13.000

13.000 articole 1 iunie 2015Ieri am editat articolul al 13.000-lea pe Teologie pentru azi. Astăzi sunt cu 3 în plus.

Însă multe dintre articolele noastre online s-au fărâmat total sau parțial datorită interacțiunii cu alte platforme, care între timp s-au închis sau și-au schimbat utilitatea.

Multe videouri au fost șterse de pe You Tube, platforme audio sau video, în care aveam sute de file, s-au închis, mai multe platforme în care am avut fotografii sau PDFuri s-au închis. S-au închis televiziuni și ziare pe care le-am citat.

Cei care tot vin și dau cu nasul în cele stricate trebuie să înțeleagă un lucru important: că în 9 ani de online această platformă a fost mai longevivă decât multe alte platforme media. Tocmai pentru că acelea s-au închis, noi avem multe imagini și file audio și video defecte sau lipsă. Pentru că toate articolele noastre, atunci când au fost scrise, au fost funcționale. Cu fotografii, file audio sau video funcționale.

Până și Bulă mă citește

Într-un spam de azi, care a luat calea neantului din care a venit, Bulă (IP: 89. 120. 77. 73) a spus că sunt „idiot” și „un oligofren cu bale la gură”.

Idiotul însă are capacități mentale foarte reduse, fiind sinonim cu prostul, pe când oligofrenul e un om care s-a născut cu disfuncții psihice sau le-a dobândit pe când era copil, cel mai adesea neținând de el această boală.

Dacă aș fi fost idiot sau oligofren nu aș fi terminat nici 8 clase…darămite să scriu atâtea cărți.

Însă Bulă nu m-a făcut „idiot” și „oligofren” pentru că aș fi, ci pentru că a vrut să își exprime nervii pe care îi are vizavi de exprimările mele tranșate față de cei care sunt pierde-vară. Cel mai recent am scris despre așa ceva aici, și cred că a reacționat vizavi de acest text. Cel mai probabil…

Numai că atunci când îți alegi pseudonimul Bulă „ca să îți bați joc” de cineva, care în mod evident nu e de nasul tău (pentru că, dacă ar fi fost de nasul meu, ar fi venit, cu nume și prenume, și mi-ar fi scris un comentariu asumat, poate chiar memorabil), asta spune multe despre tine.

Cine e Bulă pentru cineva care a trăit în comunism și auzea tot timpul că Bulă a mai făcut și a mai dres? Era cel mai prost din curtea școlii.

Bulă le făcea pe toate anapoda. Era măscăriciul comunității. Bulă e un b în loc de p.

Iar dacă tu crezi că Bulă te caracterizează…atunci asta spune multe despre tine. În primul rând că nici tu nu dai doi bani pe tine. Că tu însuți te crezi prost. Că tu însuți te desconsideri. Iar dacă te desconsideri, atunci cuvintele mele aprige vizavi de leneși, de leneșii care preferă să fie proști decât să se mântuiască, sunt reale.

Cât de Bulă să fii ca să vrei să te știm ca Bulă?

Pe cine interesează anonimul care nu are curajul să își asume trei fraze?

Ființa și credința (vol. 2). Persoana [3]

[Pr. Prof. Dr.] George Remete, Ființa și credința (vol. 2). Persoana, Ed. Paideia, București, 2015, 861 p.

*

Prima parte e aici, a 2-a e aceasta…

*

Secțiunea I. 4 începe în p. 89. Cu titlul: Liber-arbitru, responsabilitate. Sartre, Heidegger, post-heideggerienii.

„liberul arbitru e legat de rațiune”, p. 89. Dacă pentru Descartes liberul-arbitru arată că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pentru Nietzsche liberul-arbitru era „tertipul teologic cel mai dubios”, p. 89. „voința ca libertate este esența persoanei”, p. 91.

Autorul afirmă libertatea reală a omului considerând-o a fi configurarea personală după voia lui Dumnezeu: „cu cât mă conformez mai mult voinței lui Dumnezeu cu atât mai mult mă văd mai liber, mai puternic, mai specific și mai identic” cu mine însumi, p. 91.

Citând p. 79 din Ortodoxia lui Evdokimov (ed. rom. 1996), autorul spune că „Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că tocmai nevoia de a alege este o imperfecțiune” a omului, p. 92-93. Voința noastră însă e marcată de păcat, p. 93, fapt pentru care „liberul-arbitru constă într-o deliberare [personală, interioară] și nu [e] o urmare intuitivă a lui Dumnezeu”, p. 93.

Însă „teologia recunoaște că libertatea omului e reală chiar și atunci când se opune lui Dumnezeu, contrazicându-și [astfel] propriul sens”, p. 94-95. În p. 95 citează de două ori din Fericitul Sofronie Saharov.  „A-ți nega libertatea e totuna cu a-ți nega ființa sau existența”, p. 96. Responsabilitatea, accentuează Părintele George Remete, decurge din libertatea ca iubire, p. 98. Pentru că „nu e liber decât cel ce iubește”, p. 98. Căci „a iubi înseamnă a împlini libertatea”, p. 98.

Tot în p. 98, el vorbește despre libertate ca despre „dare de seamă”. Și, în același timp, spune că „esența iubirii este responsabilitatea”, p. 98. Realizarea-de-sine autorul o vede ca răspuns la iubirea creatoare a lui Dumnezeu, p. 98. Și dacă am grijă de mine, atunci „libertatea omului înseamnă [și] responsabilitate față de ceilalți. [Iar] a fi responsabil față de alții nu este numai o sarcină asumată ci este și propria [noastră] împlinire”, p. 99.

Dar dacă binele împlinește, păcatul este iresponsabil, p. 100. Și păcatul nu este numai „o alegere greșită ci [și] o rupere de viață și de adevăr”, p. 100. Iar „păcatul ca robie și iresponsabilitate este oglinda deformată a libertății și responsabilității omului”, p. 100-101.

În p. 102 autorul vede libertatea ca asumare: pentru că „libertatea înseamnă…iubirea sau puterea de a asuma pe celălalt”, p. 102. De aceea, „bucuria de celălalt – adică iubirea – este criteriul sau semnul libertății. Căci libertatea nu poate fi exclusivă sau restrictivă”, p. 103. În n. 335, p. 103 îl citează pe Fericitul Arsenie Boca.

Pentru Sartre, existența lui Dumnezeu „anula” libertatea omului, p. 104. Sartre respingea Judecata finală, p. 107.  Pe când la Heidegger, „libertatea și adevărul sunt realități misterioase…dar nu convenționale sau impersonale”, p. 111. Jacques Derrida a ajuns la concluzia că „responsabilitatea față de celălalt…[este] o realitate religioasă”, p. 112. Secțiunea I. 4 se termină în p. 116.

Studiile de teologie liturgică ale ÎPS Laurențiu Streza [9]

† Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Plinitu-s-a, Hristoase, taina rânduielii Tale. Studii de teologie Liturgică, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, 509 p.

*

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a.

*

Un alt articol despre Botez între p. 278-281, publicat inițial în Îndrumătorul bisericesc pe 1993: Administrarea Tainei Sfântului Botez.

Botezul se face prin afundarea în apă, p. 278.

Care e rostul scrierii cuvântului har cu literă mare în sintagma „dumnezeu după har”? Pentru că harul nu e numele unei persoane ci este energia Treimii. La fel, de ce să scriem persoană, în relație cu persoanele dumnezeiești, cu literă mare, când cuvântul indică identitatea personală și nu o numește?

„Practica turnării sau cea a stropirii [în cadrul Botezului] sunt admise numai în cazul bolnavilor”, p. 279.

Articolul Taina Mirungerii în Biserica Ortodoxă și în Bisericile Vechi-Orientale (p. 282-311) a fost publicat în rev. Ortodoxia, XXXIX (1987), nr. 2, p. 62-83. Și este, ca și articolul despre romano-catolici, un studiu pluriconfesional.

În p. 284, autorul îl citează pe Cyrille Argenti, care vorbește despre coborârea Duhului ca o porumbiță, la Botez, peste Domnul, ca despre mirungerea Domnului. Atunci El a devenit Hristos.  Iar „cele două evenimente, afundarea lui Iisus în apă și ungerea Sa cu Duhul Sfânt, s-au petrecut într-o succesiune imediată, fiind nu numai distincte, ci și inseparabile unul de celălalt. În aceasta își află temei practica creștină privind administrarea în cadrul aceleiași rânduieli a celor două taine ale inițierii creștine, Botezul și Mirungerea”, p. 284-285.

În epoca apostolică, Taina Mirungerii „se făcea prin două acte: punerea mâinilor sau ungerea cu Sfântul Mir”, p. 285. Și îl citează din nou pe Argenti, pentru a spune că „prin mirungere noi devenim buna mireasmă a lui Hristos”, p. 286.

Despre ungerea cu Sfântul Mir: II Cor. 1, 21-22, I In. 2, 20, 27, Efes. 1, 13-14; 4, 30, Tit 3, 5, cf. p. 286-287.

De ce Epistola nu e a lui Barnaba ci e „zisă a lui Barnaba”?, p. 288.

Citând un pasaj extins din tratatul De Baptismo al lui Tertulian, p. 288-289, autorul consideră că „Tertulian exprimă aici întreaga teologie a Mirungerii, păstrată până azi în tradiția ortodoxă”, p. 289. Tot în p. 289, autorul nostru spune că Tradiția apostolică a fost scrisă „pe la anul 215”, citându-l pe Adrien Gauvreau cu o carte din 1966. Care sunt argumentele pentru anul 215?

În p. 291, n. 27, autorul citează un manuscris (îi aparține la această oră?) pentru care nu ne dă nicio informație suplimentară: D. Apostolina, Evhologhionul lui Serapion – Studiu și traducere (teză de licență), București, 1936.

Manuscrisul însă apare citat în teza doctorală a lui Ion Lazăr, din 2012, sub forma: „CABROL, Fernand, „Huile”, în Fernand Cabrol – Henri Leclecq, APOSTOLINA, D., Evhologhionul lui Serapion, teză de licenţă, Bucureşti, 1936, dactilo” dar și în teza doctorală a lui Marian Gheorghe Staicu, tot din 2012, cf. rezumatului, p. 10, n. 29: „D. Apostolina, Evhologhionul lui Serapion, teză de licenţă, Bucureşti, 1936, dactilo”. Însă niciunul nu spune unde se află acum manuscrisul.

Părintele Ică jr. a tradus Evhologhionul Sfântului Serapion în Canonul Ortodoxiei (vol. 1), ed. 2008, între p. 864-876 și a folosit ediția, M. E. Johnson, The Prayers of Sarapion of Thmuis, în col. Orientalia Christiana Analecta, vol. 249, Roma, 1995, p. 46-80. Titlul complet: Maxwell E. Johnson, The Prayers of Sarapion of Thmuis. A Literary, Liturgical and Theological Analysis, 298 p. Ar fi fost interesant să comparăm traducerea din 1936 cu traducerea lui Ică jr.

În p. 293 aflăm de unde a luat autorul expresia „prelungirea mâinii episcopului” pe care am regăsit-o într-un articol anterior. De la Părintele Cyrille Argenti, cf. n. 31, p. 293.

În p. 294, autorul sare cu tâlcuirea Tainei Sfintei Mirungeri de la Sfântul Ambrozie tocmai în sec. al 14-lea, la Sfântul Nicolae Cabasila. De ce? Pentru că nu a făcut muncă de cercetare pe secole…sau, mai bine zis, nu există traduceri în română pentru Sfinți Părinți din alte secole. Dacă ar fi făcut o cercetare personală pe secole ar fi descoperit enorm de multe date despre tema luată în calcul.

Monofiziții țin mirul într-un corn și preotul îl însemnează pe cel botezat cu degetul mare în chipul crucii, p. 298. În formula lor de administrare se pomenește și numele celui miruns, p. 298.

Monofiziții din India țin mirul în sticlă și îi pomenesc credinciosului numele la administrare, p. 299, considerând mirul „parfumul lui Hristos și semnul credinței ortodoxe și împlinirea darului Sfântului Duh, pentru viața veșnică”, p. 299.

Nestorienii își pun mâinile peste cel botezat apoi îl ung, p. 301. Uleiul se păstrează în corn, p. 302, și el este „sfințit” înainte de botez, cf. n. 61, p. 302. Adică nu au un mir pregătit cu mult mai înainte. Cel botezat și uns primește o cunună, p. 303.

Maroniții din Liban mirung în chipul crucii, rostind numele credinciosului, p. 304. După care cel botezat și miruns primește o coroană și un brâu, se împărtășește, după care i se scoate coroana, p. 304.

Copții egipteni mirung și ei după botez, p. 304. Însă mirung „de 36 de ori, în șase etape, rostindu-se șase formule”, p. 305. Țin mirul într-un vas și îi rostesc numele credinciosului atunci când îl mirung la încheietura coapsei și la șoldul stâng, p. 305.

Etiopienii ung cu mir, în chipul crucii, la principalele părți ale trupului, rostind 6 formule, p. 306-307, însă nu rostesc numele celui miruns.

Armenii ung cu mir la principalele părți ale trupului, fără să rostească numele credinciosului, p. 308-309.