Studiile de teologie liturgică ale ÎPS Laurențiu Streza [15]

† Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Plinitu-s-a, Hristoase, taina rânduielii Tale. Studii de teologie Liturgică, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, 509 p.

*

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a.

*

Între p. 415-429: Studii și preocupări liturgice în Transilvania. De această dată fiind vorba de un al doilea articol în colaborare. Nu cu fiul său ci cu Prof. Nicolae Dura. În forma inițială: Pr. Prof. Dr. Liviu Streza, Pr. Asist. Nicolae Dura, Contribuții Transilvănene la teologia ortodoxă, în rev. Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1998, p. 210-221.

Rev. Mitropolia Ardealului a fost înființată în 1956, p. 415. Unificarea calendarului e așteptată de la viitorul Sinod Panortodox, p. 422.

Între p. 430-433: Liturghierul lui Macarie – o jumătate de mileniu de la apariție, care este un articol care a apărut în 2008 în Telegraful Român, cf. n. *, p. 430.

Liturghierul lui Macarie a fost tipărit în noiembrie 1508 și de atunci au trecut peste 500 de ani, p. 430. Ierom. Macarie învață meșteșugul tiparului la Veneția și tipărește la Târgoviște, sprijinit de domnul Radu cel Mare, p. 431. Macarie tipărește Liturghierul în 1508, Octoihul slavon în 1510 și Tetraevanghelul slavon în 1512, p. 431.

În Biblioteca Mitropoliei din Sibiu se află unul din cele 5 exemplare ale Liturghierului lui Macarie tipărit în 1508, exemplar care a fost recondiționat în 2007 în laboratorul de restaurare al Muzeului Brukenthal din Sibiu, p. 413.

Iar Liturghierul lui Macarie a stat la baza Liturghierului lui Coresi din 1570, de la Brașov. Ba mai mult, Liturghierul lui Macarie a fost „prototipul tuturor liturghierelor slavone tipărite mai târziu la Veneția, în cursul secolului al XVI-lea, pentru uzul slavilor sud-dunăreni (sârbi și bulgari)”, p. 432.

Un alt articol din 2008, din Telegraful Român: Tipăriturile macariene – 500 de ani de spiritualitate și cultură în Țările Române, p. 434-438.

Pentru Ieromonahul Macarie, anul 1508 însemna anul 7016 de la facerea lumii, p. 435. Ceea ce înseamnă că 2015 este anul 7523 de la facerea lumii.

Octoihul din 1510 nu e nici mare și nici mic, ci unul mixt, p. 435. El are 200 de file și e conținut de 25 de caiete, cu 22 de rânduri pe pagină, p. 436.

Tetraevangheliarul din 1512 este „primul de acest fel destinat tuturor ortodocșilor care foloseau limba slavonă în cult”, p. 437. Are 290 de foi și e conținut de 37 de caiete, fiecare pagină având 20 de rânduri, p. 437.