Sfântul Ieronim Mărturisitorul, Comentarii la Isaia Prorocul (fragmente) [7]

Traduceri patristice

vol. 5

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

*

Sfantul Ieronim MarturisitorulSfântul Ieronim Mărturisitorul
(340/342/345-420, † 30 septembrie,
pomenit la 15 iunie în Biserica
Ortodoxă)

 *

„Vers. 18: «Cereți judecată, ajutați pe cel asuprit [oppresso], faceți dreptate celui orfan, apărați pe văduvă și veniți și socotiți-vă cu Mine [arguite Me[1]], zice Domnul».

Poruncile evanghelice urmează după jertfele iudeilor și de aceea se îngrijește de orfani și de văduve, pentru ca, liberi de grija soților și a copiilor lor, martirii să meargă la război[2].

Dar când, zice, veți face acestea, [atunci] socotiți-vă cu Mine, dacă nu vă voi da răsplătirile care sunt făgăduite.

Și când zice: Cereți judecată, se înțelege că nu este al tuturor a judeca drept, ci al celor care sunt în stare/ înzestrați/ experimentați [prudentes].

Cu adevărat și Solomon, în vedenia visului, aceasta a cerut de la Domnul, ca să primească înțelepciune, ca să judece poporul cu dreptate.

«Dacă vor fi păcatele voastre ca cele vopsite în stacojiu, ca neaua le voi albi [quasi nix dealbabuntur]. Și dacă vor fi roșii ca viermii [rubra quasi vermiculos[3]], ca lâna albă vor fi [ut lana alba erunt][4]».

Rânduială deosebită: căci nu e de ajuns să fi zis: să fiți spălați, dacă nu adaugă [și]: faceți-vă curați, pentru ca după baia apei să aibă [și] curăția inimii.

Căci fericiți cei cu inima curată [mundo corde], pentru că aceia vor vedea pe Dumnezeu (Mt. 5, 8).

Și când vor avea curăția inimii, trebuie să îndepărteze răul din mințile lor[5], nu în ochii oamenilor [in conspectu hominum], ci în fața ochilor lui Dumnezeu [in conspectu Dei], de Care nimic nu poate să se ascundă.

Și la ceea ce adaugă: Odihniți-vă/ încetați [quiescite] de a mai lucra cu răutate (1, 16)[6], acel glas evanghelic îi răspunde: Iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca nu cumva ceva mai rău [să-ți fie] ție (In. 5, 14)”[7].

„Vers. 19-20: «Dacă veți vrea și veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. Dacă nu veți vrea și nu veți asculta, (fără ca să fie în ebraică) și pe Mine spre mânie Mă veți stârni[8], sabia vă va mânca pe voi, căci gura Domnului a grăit».

Păstrează liberul arbitru [liberum arbitrium], pentru ca în oricare situație, nu din mai înainte judecarea [praejudicio] lui Dumnezeu, ci, prin merite individuale, fie pedeapsă, fie răsplătire să fie.

Însă pot să zic că acele bunătăți ale pământului [de care se vorbește aici, sunt cele] despre care citim în psalm: Cred a vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii (Ps. 26, 13, cf. și LXX și VUL[9]).

Și: Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor stăpâni/ vor moșteni pământul (Mt. 5, 3)[10].

Sau, desigur, pentru că vorbea evreilor, care nu erau în stare să înțeleagă cele duhovnicești, le făgăduiește lor bunătățile veacului de acum, pentru ca, în cele din urmă, să-i facă doritori față de cele prezente, care sunt în anticiparea [celor veșnice].

Și pentru că nu au vrut să asculte, ci, dimpotrivă, L-au stârnit spre mânie pe Sfântul lui Israil, de aceea sabia i-a mâncat pe aceia, adică i-a distrus armata romană.

Și acestea, zice, toate se vor face: pentru că gura Domnului a grăit, a Cărui sentință nu poate fi schimbată pentru păcatele nepocăite [permanentibus peccatis] ale oameni- lor”[11].


[1] Cu sensul: certați-vă cu Mine, faceți plângere către Mine, arătați-Mi Mie faptele voastre bune și apoi cereți-Mi socoteală pentru una sau alta.

[2] La războiul duhovnicesc, să înfrunte chinurile și moartea pentru mărturisirea credinței.

[3] De unde culoarea vermillon, care este un roșu aprins, purpuriu. A se vedea:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vermillon_%28couleur%29.

[4] În sensul că El, Dumnezeu, le va face ca lâna albă.

[5] Se cere curăția inimii și a minții deopotrivă, ca în învățătura isihastă.

[6] Cu alte cuvinte: odihniți-vă de răutate.

[7] PL 24, col. 36-37.

[8] Acesta pasaj nu este în ebraică: „și pe Mine spre mânie Mă veți stârni”. Dar el nu există nici în LXX. În VUL: si nolueritis et Me provocaveritis ad iracundiam/ dacă nu veți vrea [să Mă ascultați] și Mă veți stârni spre mânie”.

[9] În edițiile românești este Ps. 26, 19.

[10] În edițiile românești este Mt. 5, 5.

[11] PL 24, col. 37.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *