Filippeni 2, 5-11, conform BYZ

5. 1. Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ·

5. 2. Căci aceasta să gândiți în voi, care [era] și în Hristos Iisus;

6. 1. ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἶσα θεῷ,

6. 2. Care în chipul lui Dumnezeu fiind, nu a socotit răpire a fi egalul lui Dumnezeu,

7. 1. ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος·

7. 2. ci S-a golit/ S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, în asemănarea oamenilor făcându-Se;

8. 1. καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

8. 2. și [cu] chipul aflându-Se ca [un] om, S-a smerit pe Sine, făcându-Se ascultător până la moarte, și [aceea] moarte de cruce.

9. 1. Διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν, καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα·

9. 2. Pentru aceea și Dumnezeu L-a preaînălțat pe El și I-a dăruit Lui nume mai presus de tot numele;

10. 1. ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

10. 2. ca în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de sub pământ,

11. 1. καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς χριστός, εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

11. 2. și să mărturisească toată limba că Domn [este] Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *