Apocalipsis 21, 1-8, cf. BYZ

1. 1. Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.

1. 2. Și am văzut cer nou și pământ nou; căci cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut[1] și mare încă nu [mai] este.

2. 1. Καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἱερουσαλὴμ καινήν, εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.

2. 2. Și pe cetatea sfântă, pe noul Ierusalim, am văzut-o coborând din cer, de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită bărbatului ei.

3. 1. Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης, Ἰδού, ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς ἔσται μετ᾽ αὐτῶν·

3. 2. Și am auzit glas mare din cer, zicând: «Iată, cortul lui Dumnezeu [este] cu oamenii și [El] va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Însuși Dumnezeu va fi cu ei!

4. 1. καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι· οὔτε πένθος, οὔτε κραυγή, οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον.

4. 2. Și va șterge toată lacrima din ochii lor și moartea încă nu va mai fi; nici plângere, nici strigare, nici durere încă nu va mai fi; căci cele dintâi au trecut».

5. 1. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἰδού, πάντα καινὰ ποιῶ. Καὶ λέγει μοι, Γράψον· ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ καὶ πιστοί εἰσιν.

5. 2. Și Cel care ședea pe tron a zis: «Iată, pe toate le fac noi!». Și [El] îmi zise mie: «Scrie! Căci aceste cuvinte sunt adevărate și credincioase».

6. 1. Καὶ εἶπέν μοι, Γέγονα· τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. Ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.

6. 2. Și [El] îmi zise mie: «Făcutu-s-a! [Eu sunt] Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu, celui însetat îi voi da, în dar, din izvorul apei vieții.

7. 1. Ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεός, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός.

7. 2. Cel care biruiește va moșteni toate, și voi fi lui Dumnezeu și el Îmi va fi Mie fiu.

8. 1. Τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἁμαρτωλοῖς καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις, καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν, τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.

8. 2. Dar partea lor, a celor fricoși și necredincioși și păcătoși și urâți și ucigași și desfrânați și vrăjitori și idolatri și a tuturor mincinoșilor [este] în lacul care arde [cu] foc și pucioasă, care este moartea cea de a doua».


[1] Cu sensul: s-au transfigurat prin slava Preasfintei Treimi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.