De decretis Nicaenae Synodi [5]

Sfântul Atanasie de Alexandria, De decretis Nicaenae Synodi/ Despre decretele Conciliului de la Niceea (325), introd. și trad. din gr., comentarii și note explicative de Lucian Dîncă, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2015, 254 p.

*

Prima parte e aici, a 2-a, a 3-a, a 4-a.

*

Fiul este din Tatăl și nu e o creatură și nici o lucrare, p. 177. Doar Fiul este din Tatăl, din ființa Tatălui [ec tis usias tu Patros], subliniază Sfântul Atanasie în 19. 4, p. 178-179. Fiul este „Domn și Creator a toate”, p. 178-179.

Iar Fiul „nu este numai asemănător [Tatălui], ci și inseparabil [nedespărțit] de ființa Tatălui”, p. 182-183. În 20. 5 se reia sfârșitul dogmei de la Nicea și se spune că sfânta și catolica Biserică îi anatematizează pe cei care spun că „Fiul lui Dumnezeu este din cele care nu sunt sau creat sau schimbător sau făcut dintr-o altă ființă”, p. 184.

Pentru Sfântul Atanasie ființa lui Dumnezeu este την ακαταληπτον [de neînțeles], p. 188. Iar în 25. 3 ni se confirmă faptul că Sfântul Dionisie al Alexandriei i-a scris Sfântului Dionisie, Episcopul Romei, p. 201. Și Sfântul Dionisie al Romei a afirmat faptul că dumnezeiasca și minunata monadă dumnezeiască, adică ființa lui Dumnezeu, nu trebuie împărțită în trei, după numărul persoanelor dumnezeiești, p. 208-209. Pentru că cele trei persoane dumnezeiești au o singură ființă.

În 27. 4, Sfântul Atanasie îi numește pe arieni „noi iudei și ucenicii lui Caiafa”, p. 210. Iar pe diavol îl consideră tată al apostaziei lor, p. 210-211.

În 30.3, Sfântul Atanasie cel Mare spune că Fiul este chipul [icon] Tatălui și deoființă [omousios] cu Tatăl, p. 222-223.

Iar la concluzii,  în 32. 4, Sfântul Atanasie îi numește pe arieni dușmani ai lui Hristos și iubitori de certuri, p. 230-231, pe când în 32. 5, el mărturisește că Fiul e împreună veșnic cu Tatăl și cu Preasfântul și de-viață-făcătorul Duh, p. 230-231.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *