Înțelepciunea lui Iisus Sirah, cap. 16, 20-30, cf. LXX

20. Și asupra lor nu va cugeta inima [οὐ διανοηθήσεται καρδία][6]? Și căile Lui cine le va cumpăni [καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τίς ἐνθυμηθήσεται]?

21. Și [căile Lui sunt] vifor pe care nu îl va vedea omul [καὶ καταιγίς ἣν οὐκ ὄψεται]. Dar cele multe ale căilor Lui sunt în ascunsuri [τὰ δὲ πλείονα τῶν ἔργων αὐτοῦ ἐν ἀποκρύφοις][7].

22. „Lucrurile dreptății [ἔργα δικαιοσύνης] cine le va vesti? Sau cineva le va răbda? Căci [până] departe [este] făgăduința [ἡ διαθήκη] [Lui]”.

23. Cel împuținat [cu] inima cugetă acestea [ἐλαττούμενος καρδίᾳ διανοεῖται ταῦτα] și bărbatul nebun și înșelat cugetă cele nebunești [καὶ ἀνὴρ ἄφρων καὶ πλανώμενος διανοεῖται μωρά].

24. Ascultă, fiul meu, și învață cunoaștere și spre cuvintele mele ia aminte [cu] inima ta [ἄκουσόν μου τέκνον καὶ μάθε ἐπιστήμην καὶ ἐπὶ τῶν λόγων μου πρόσεχε τῇ καρδίᾳ σου]!

25. Voi arăta în cumpănă învățătura și în amănunt voi vesti cunoașterea [ἐκφανῶ ἐν σταθμῷ παιδείαν καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἀπαγγελῶ ἐπιστήμην].

26. Lucrurile Lui dintru început [sunt] în judecata Domnului [ἐν κρίσει κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς] și [El] a deosebit părțile lor din facerea lor [καὶ ἀπὸ ποιήσεως αὐτῶν διέστειλεν μερίδας αὐτῶν].

27. [Domnul] a împodobit întru veac lucrurile Lui [ἐκόσμησεν εἰς αἰῶνα τὰ ἔργα αὐτοῦ] și începuturile lor întru neamurile lor [καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν]. [Iar oamenilor] nici nu le-a fost foame, nici nu s-au trudit și nici n-au căzut din lucrurile lor [οὔτε ἐπείνασαν οὔτε ἐκοπίασαν καὶ οὐκ ἐξέλιπον ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν].

28. Fiecare pe aproapele lui nu l-a mâhnit și până [în] veac nu vor călca cuvântul Lui.

29. Și după acestea, Domnul întru pământ a căutat și l-a umplut pe el de bunătățile Lui [καὶ μετὰ ταῦτα κύριος εἰς τὴν γῆν ἐπέβλεψεν καὶ ἐνέπλησεν αὐτὴν τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ].

30. Cu sufletul a toată vietatea a acoperit fața ei [lui][8] și întru ea [el][9] [este] întoarcerea lor [ψυχῇ παντὸς ζῴου ἐκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ εἰς αὐτὴν ἡ ἀποστροφὴ αὐτῶν].


[6] Pentru că mintea noastră cugetă în inimă.

[7] Sunt tainice, mistice.

[8] În Biblia de la 1688 avem lui. Cu adresă la pământ. Însă pronumele este la feminin și nu la masculin.

[9] La fel a folosit și aici: el, deși în greacă este ea.

Însă în limba română pământul nu e la feminin [γῆ] ca în greacă ci la neutru. De aceea nu putem traduce cele două pronume decât la masculin. Iar înțelesul ultimului verset e acesta: Dumnezeu a acoperit fața pământului cu sufletul a toată vietatea și în pământ se întorc toate cele câte există pe pământ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *