Psalmul 127 conform LXX

1. Cântarea treptelor [ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν]. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, cei ce merg în căile Lui.

2. Ostenelile roadelor tale vei mânca, fericit ești și bine îți va fi.

3. Femeia ta: ca o vie rodind în părțile casei tale [ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου]. Fiii tăi: ca noi ramuri de măslini împrejurul mesei tale [οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου].

4. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul!

5. Să te binecuvinteze Domnul din Sion și să vezi bunătățile Ierusalimului [în] toate zilele vieții tale.

6. Și să vezi pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israil.

Psalmul 92 conform LXX

1. Întru ziua de dinaintea sabatului, când a fost locuit pământul [εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαββάτου ὅτε κατῴκισται ἡ γῆ]. Lauda cântării lui David. Domnul a împărățit, [întru] frumusețe [εὐπρέπειαν] S-a îmbrăcat. Îmbrăcatu-S-a Domnul [întru] putere și S-a încins. Pentru că și lumea a întărit-o, care nu se va clătina.

2. Gata [este] tronul Tău, de atunci, din veac ești Tu.

3. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor,

4. din glasurile apelor multe. Minunate [sunt] înălțările mării. Minunat [este] Domnul în cele înalte.

5. Mărturiile Tale s-au încredințat foarte [τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφόδρα]. Casei Tale se cuvine sfințire [ἁγίασμα], Doamne, întru lungime de zile.