I Cronici, cap. 1, conform LXX

1.  Adam, Sit, Enos,

2. Chenan, Maleleil, Iared,

3. Enoh, Matusala, Lameh,

4. Noe. [Iar] fiii lui Noe [sunt] Sim, Ham, Iafet.

5. Fiii lui Iafet [sunt] Gamer, Magog, Madai, Ioian, Elisa, Tovel, Mosoh și Tiras.

6. Și fiii lui Gamer [sunt] Ashanaz și Rifat și Torgama.

7. Și fiii lui Ioian [sunt] Elisa și Tarsis și chiti [Κίτιοι] și rodii [Ῥόδιοι].

8. Și fiii lui Ham [sunt] Hus [Χους] și Mestrem, Fud [Φουδ] și Hanaan [Χανααν].

9. Și fiii lui Hus [sunt] Sava și Evilat și Savata și Regma și Sevecata. Și fiii lui Regma [sunt] Sava [Σαβα] și Udadan [Ουδαδαν].

10. Și Hus a născut pe Nevrod [Νεβρωδ]. Acesta a început a fi uriaș vânător pe pământ [γίγας κυνηγὸς ἐπὶ τῆς γῆς].

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. Fiii lui Sim [sunt] Elam și Assur și Arfaxad [Αρφαξαδ],

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24. Sala,

25. Eber [Εβερ], Falec, Ragav,

26. Seruh, Nahor, Tara,

27. Avraam [Αβρααμ].

28. Și fiii lui Avraam [sunt] Isaac [Ισαακ] și Ismail [Ισμαηλ].

29. Și acestea [sunt] nașterile [lor]: întâi-născutul lui Ismail [este] Naveot [Ναβαιωθ], și [apoi au urmat]: Chidar [Κηδαρ], Navdeil [Ναβδεηλ], Mavsan [Μαβσαν],

30. Masma, Iduma, Massi, Hoddad [Χοδδαδ], Teman,

31. Iettur [Ιεττουρ], Nafes și Chedma. [Toți] aceștia sunt fiii lui Ismail.

32. Și fiii Hetturei [Χεττουρας], concubina lui Avraam [παλλακῆς Αβρααμ], [sunt aceștia]: și i-a născut lui[1] pe Zemvran [Ζεμβραν], pe Iexan, pe Madan, pe Madiam [Μαδιαμ], pe Sovac [Σοβακ], pe Soe [Σωε]. Și fiii lui Iexan [sunt] Sava și Dedan.

33. Și fiii lui Madiam [sunt] Fera [Γαιφα][2] și Ofer [Οφερ] și Enoh și Avida [Αβιδα][3] și Eldaa [Ελδαα]. [Și] toți aceștia [sunt] fiii Hetturei.

34. Și Avraam a născut pe Isaac [Ισαακ]. Și fiii lui Isaac [sunt] Isav [Ησαυ] și Iacov [Ιακωβ].

35. [Și] fiii lui Isav [sunt] Elifas și Raguil și Ieul [Ιεουλ] și Ieglom [Ιεγλομ] și Core [Κορε].

36. Fiii lui Elifas [sunt] Teman și Omar [Ωμαρ] și Sofar și Gootam [Γοωθαμ] și Chenez. Și al Tamnei [Θαμνα] [este] Amalic [Αμαληκ].

37. Și fiii lui Raguil [sunt] Nahet, Zare [Ζαρε], Some și Moze [Μοζε].

38. [Și] fiii lui Siir [Σηιρ] [sunt] Lotan, Soval, Sevegon, Ana [Ανα][4], Dison, Osar [și] Deson.

39. Și fiii lui Lotan [sunt] Horri [Χορρι] și Eman și Elat și Namna [Ναμνα].

40. [Și] fiii lui Soval [sunt] Golam, Manahat, Ghevil, Sov și Onam. Iar fiii lui Sevegon [sunt] Aia și Ana.

41. [Și] fiii lui Ana [sunt] Deson…Iar fiii lui Deson [sunt] Emeron și Esevan și Ietran și Harran.

42. Și fiii lui Osar [sunt] Valaan [Βαλααν] și Zucan și Iocan [Ιωκαν]. [Iar] fiii lui Deson [sunt] Os și Arran.

43. Și aceștia [sunt] împărații lor: Balac [Βαλακ], fiul lui Beor, și numele cetății lui [era] Dennava [Δενναβα].

44. Și a murit Balac și a împărățit în locul lui Iobab [Ιωβαβ], fiul lui Zara din Vosorra.

45. Și a murit Iobab și a împărățit în locul lui Asom [Ασομ], din pământul temaniților [ἐκ τῆς γῆς Θαιμανων].

46. Și a murit Asom și a împărățit în locul lui Adad [Αδαδ], fiul lui Barad, cel care l-a lovit pe Madiam în câmpia Moabului și numele cetății lui [era] Ghettem [Γεθθαιμ].

47. Și a murit Adad și a împărățit în locul lui Samaa [Σαμαα] din Masecca [Μασεκκα].

48. Și a murit Samaa și a împărățit în locul lui Saul [Σαουλ] din Roovot [Ροωβωθ], de lângă râu.

49. Și a murit Saul și a împărățit în locul lui Valennon [Βαλαεννων], fiul lui Ahovor [Αχοβωρ].

50. Și a murit Valennon, fiul lui Ahovor și a împărățit în locul lui Adad, fiul lui Barad și numele cetății lui [era] Fogor [Φογωρ].

51. Și a murit Adad și [aceștia] s-au făcut domni ai Edomului [ἡγεμόνες Εδωμ]: domnul Tamana, domnul Gola [Γωλα], domnul Ietet,

52. domnul Elivamas, domnul Ilas, domnul Finon [Φινων],

53. domnul Chenez [Κενεζ], domnul Teman, domnul Mavsar [Μαβσαρ],

54. domnul Meghediil [Μεγεδιηλ], domnul Iram [Ηραμ]. Aceștia [sunt] domnii Edomului.


[1] Sfântului Avraam.

[2] E nume de bărbat.

[3] Tot un nume de bărbat.

[4] Tot nume de bărbat.

Psalmul 132 conform LXX

1. Cântarea treptelor. A lui David. Iată acum ce [este] bine sau ce [este] plăcut, fără numai a locui frații împreună [ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνὸν ἀλλ᾽ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό]!

2. Ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă [πώγωνα], pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veșmântului lui [τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ],

3. ca roua Ermonului, care se coboară pe munții Sionului. Căci acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până [în] veac.