1. Cântarea treptelor. A lui David. Iată acum ce [este] bine sau ce [este] plăcut, fără numai a locui frații împreună [ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνὸν ἀλλ᾽ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό]!

2. Ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă [πώγωνα], pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veșmântului lui [τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ],

3. ca roua Ermonului, care se coboară pe munții Sionului. Căci acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până [în] veac.

Did you like this? Share it: