Iezechiil, cap. 44, 1-3, conform LXX

1. Și m-a întors pe mine către calea porții Sfintelor, cea mai din afară, care caută către răsărituri și aceasta era închisă [κεκλεισμένη].

2. Și a zis Domnul către mine: „Poarta aceasta va fi închisă [și] nu se va deschide și nimeni nu are să treacă prin ea [ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται οὐκ ἀνοιχθήσεται καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι᾽ αὐτῆς], căci Domnul Dumnezeul lui Israil va intra prin ea și [aceasta] va fi închisă [ὅτι κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ εἰσελεύσεται δι᾽ αὐτῆς καὶ ἔσται κεκλεισμένη].

3. Fiindcă povățuitorul acesta va ședea în ea ca să mănânce pâine înaintea Domnului [διότι ὁ ἡγούμενος οὗτος καθήσεται ἐν αὐτῇ τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον κυρίου]. [Iar] pe calea elamului pe poartă va intra și pe aceeași cale a lui va ieși [κατὰ τὴν ὁδὸν αιλαμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται]”.

Iezechiil, cap. 43, conform LXX

1. Și m-a dus pe mine la poarta [care] caută către răsărituri și m-a scos afară pe mine.

2. Și, iată, slava Dumnezeului lui Israil [δόξα θεοῦ Ισραηλ] venea dinspre calea porții [care] caută către răsărituri și glasul taberei[1] [era] ca glasul a multe îndoite [φωνὴ τῆς παρεμβολῆς ὡς φωνὴ διπλασιαζόντων πολλῶν] și pământul strălucea împrejur ca o lumină de slavă [ἡ γῆ ἐξέλαμπεν ὡς φέγγος ἀπὸ τῆς δόξης κυκλόθεν]!

3. Și vederea [ἡ ὅρασις][2] pe care am văzut-o [acum era] ca vederea pe care am văzut-o când intram ca să ung cetatea [ὅτε εἰσεπορευόμην τοῦ χρῖσαι τὴν πόλιν]. Și vederea carului [ἡ ὅρασις τοῦ ἅρματος] pe care am văzut-o [acum era] ca vederea pe care am văzut-o peste râul Hovarului [ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ]. Și [din cauza acestor vederi dumnezeiești eu] am căzut pe fața mea [πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου].

4. Și slava Domnului a intrat întru casă [καὶ δόξα κυρίου εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον] dinspre calea porții [care] caută către răsărituri.

5. Și m-a luat pe mine Duhul [καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα] și m-a dus întru curtea cea mai dinăuntru [καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν] și, iată, casa [era] plină de slava Domnului [καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης κυρίου ὁ οἶκος]!

6. Și am stat. Și, iată, glas din casă vorbind către mine [φωνὴ ἐκ τοῦ οἴκου λαλοῦντος πρός με] și bărbat[3] stând alături de mine!

7. Și a zis către mine: „Ai văzut, fiul omului, locul tronului Meu [τὸν τόπον τοῦ θρόνου μου] și locul urmei picioarelor Mele [τὸν τόπον τοῦ ἴχνους τῶν ποδῶν μου], în care va locui numele Meu în mijlocul casei lui Israil [în] veac? Și nu vor mai spurca ei și domnii[4] lor, casa lui Israil, numele cel sfânt al Meu [καὶ οὐ βεβηλώσουσιν οὐκέτι οἶκος Ισραηλ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου αὐτοὶ καὶ οἱ ἡγούμενοι αὐτῶν], în desfrânarea lor și în uciderile domnilor [lor] în mijlocul lor.

8. În punerea lor, a pragurilor Mele în pragurile lor și a ușorilor Mei având ușorii lor și [când] au dat peretelui Meu ca [și cum] s-ar ține împreună cu al Meu și al lor, și au spurcat numele cel sfânt al Meu în fărădelegile lor pe care le făceau [, atunci i-am nimicit]. Și i-am nimicit pe ei în mânia Mea și în ucidere [καὶ ἐξέτριψα αὐτοὺς ἐν θυμῷ μου καὶ ἐν φόνῳ].

9. Și acum, lepădați desfrânarea lor și uciderea domnilor lor de la Mine [ἀπωσάσθωσαν τὴν πορνείαν αὐτῶν καὶ τοὺς φόνους τῶν ἡγουμένων αὐτῶν ἀπ᾽ ἐμοῦ] și voi locui în mijlocul lor [în] veac [καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν αἰῶνα]!

10. Și tu, fiul omului, arată-i casei lui Israil casa! Și vor înceta de la păcatele lor și vederea ei și rânduiala ei [καὶ κοπάσουσιν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τὴν ὅρασιν αὐτοῦ καὶ τὴν διάταξιν αὐτοῦ].

11. Și ei vor lua pedeapsa lor pentru toate pe care le-au făcut. Și le vei descrie casa [διαγράψεις τὸν οἶκον] și ieșirile ei și starea ei și toate poruncile ei și toate cele legiuite ale ei le vei face cunoscute lor. Și le vei descrie înaintea lor și vor păzi toate dreptățile Mele și toate poruncile Mele și [aceștia] le vor face pe ele [καὶ διαγράψεις ἐναντίον αὐτῶν καὶ φυλάξονται πάντα τὰ δικαιώματά μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσουσιν αὐτά].

12. Și descrierea casei [este] peste capul muntelui [καὶ τὴν διαγραφὴν τοῦ οἴκου ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους], [cu] toate hotarele ei, [fiind] împrejurul Sfintelor Sfinților [πάντα τὰ ὅρια αὐτοῦ κυκλόθεν ἅγια ἁγίων]”.

13. Și acestea [sunt] măsurile jertfelnicului [, dacă le măsurăm] în cotul cotului și al palmei: veșmântul îndoit [κόλπωμα][5] adânc [este de] peste un cot și de un cot lățimea. Și gura [lui][6], peste buzele lui, împrejur de o palmă. Și aceasta [este] înălțimea jertfelnicului.

14. Și adâncimea începăturii scobiturii lui, către locul cel mare al ispășirii, dedesubt, [este] de doi coți și lățimea de un cot. Și de la locul cel mic al ispășirii, peste locul cel mare al ispășirii, [sunt] patru coți și lățimea [este] de un cot.

15. Și ariilul [τὸ αριηλ] [este] de patru coți. Și de la ariil și [până] deasupra coarnelor [este] un cot.

16. Și ariilul are 12 coți lungime [și este] de 12 coți lățime, [în] patru colțuri, în cele 4 laturi ale lui.

17. Și locul ispășirii [este] de 14 coți lungime [și] de 14 coți lățime în cele 4 laturi ale lui. Și gura lui împrejur, împrejurându-se de la el jumătate de cot și împrejurul lui [fiind de] un cot împrejur. Și treptele lui căutând către răsărituri [οἱ κλιμακτῆρες αὐτοῦ βλέποντες κατ᾽ ἀνατολάς].

18. Și a zis către mine: „Fiul omului, acestea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: Acestea [sunt] poruncile jertfelnicului în ziua facerii lui, [pentru] a se aduce pe el arderi de tot și a vărsa către el sânge [τοῦ ἀναφέρειν ἐπ᾽ αὐτοῦ ὁλοκαυτώματα καὶ προσχέειν πρὸς αὐτὸ αἷμα].

19. Și vei da preoților leviților, celor din seminția lui Sadduc [Σαδδουκ], celor care se apropie către Mine, zice Domnul Dumnezeu, [pentru] a liturghisi Mie [τοῦ λειτουργεῖν μοι], viței din boi pentru păcat.

20. Și vor lua din sângele lui și vor pune peste cele patru coarne ale jertfelnicului și peste cele patru colțuri ale locului ispășirii și peste picior împrejur și îl vor potoli pe el [ἐξιλάσονται αὐτό].

21. Și vor lua vițelul cel pentru păcat și îl vor arde în [partea] cea deosebită a casei[7], din afară, a Sfintelor.

22. Și, [în] a doua zi, vor lua doi iezi de capre, fără prihane, pentru păcate și vor potoli jertfelnicul [καὶ ἐξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον], după cum l-au potolit [și] prin vițel.

23. Și după săvârșirea ispășirii de către tine, vor aduce viței din boi fără prihană și berbeci din oi fără prihană.

24. Și îi veți aduce înaintea Domnului și vor arunca preoții sare peste ei și îi vor aduce pe ei arderi de tot Domnului.

25. Șapte zile vei face ied pentru păcate, în toată ziua, și [ei] vor face vițel din boi și berbec din oi fără prihane.

26. Șapte zile [se vor face acestea] și vor potoli jertfelnicul [ξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον] și îl vor curăți pe el [καθαριοῦσιν αὐτο] și vor umple mâinile lor [de jertfe].

27. Și va fi [aceasta] până la ziua a opta. Și preoții vor face înainte, peste jertfelnic, arderile de tot ale voastre și cele ale mântuirii voastre și vă voi primi pe voi, zice Domnul”.


[1] A Îngerilor lui Dumnezeu.

[2] Vederea extatică, vedenia.

[3] Un Dumnezeiesc Înger pe care îl vedea în mod extatic, adică în slava lui Dumnezeu, în vedenie.

[4] Conducătorii lor. Cu referire la împărații lui Israil.

[5] Veșmântul pe care îl purtau monarhii, cf. Greek-English Lexicon, compiled by Henry George Liddell and Robert Scott, Pub. Harper & Brothers, New York, 1883, p. 827.

[6] A jertfelnicului.

[7] Casa, peste tot în acest capitol, este Templul lui Dumnezeu din Ierusalim.