Lucas, cap. 1, 1-22, conform BYZ

1. Întrucât mulți au încercat să întocmească [ἀνατάξασθαι] povestirea despre faptele încredințate pe deplin în[tre] noi,

2. precum ni le-au predat nouă cei singuri văzători dintru început [οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται], și slujitori făcându-se Cuvântului [ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου],

3. părutu-s-a și mie [ἔδοξεν κἀμοί], urmărind toate [cu] de-amănuntul de la început, să ți le scriu ție pe rând, preaputernice Teofile [κράτιστε Θεόφιλε],

4. ca să cunoști siguranța cuvintelor despre care ai fost învățat [ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν]!

5. [Și] a fost în zilele lui Irodis, împăratul Iudeii [ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας], un preot anume, [cu] numele Zaharias [Ζαχαρίας], din ceata lui Abia [Ἀβιά]; și femeia lui [era] dintre fiicele lui Aaron și numele ei [era] Elisavet [Ἐλισάβετ].

6. Și erau amândoi drepți [δίκαιοι] înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihane în toate poruncile și dreptățile Domnului [πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι].

7. Și ei nu aveau copil, deoarece Elisavet era stearpă [στεῖρα] și amândoi erau înaintați în zilele lor [προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν].

8. Dar a fost în [timpul] preoției lui, în [timpul] rânduielii cetei lui înaintea lui Dumnezeu,

9. [și], după obiceiul preoției, [el] a primit să tămâieze [ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι] intrând întru templul Domnului.

10. Și toată mulțimea poporului era afară, rugându-se, [în] ceasul tămâierii.

11. Și i s-a arătat[1] lui Îngerul Domnului [ἄγγελος κυρίου], stând [în] cele din dreapta jertfelnicului/ altarului tămâierii [ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος].

12. Și s-a tulburat Zaharias văzându-l, și frică a căzut peste el.

13. Și Îngerul a zis către el: „Nu te teme, Zaharia [Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία·]! Deoarece a fost ascultată rugăciunea ta, și femeia ta, Elisavet, îți va naște ție fiu și vei chema numele lui Ioannis [Ἰωάννης].

14. Și [el] îți va fi ție bucurie [χαρά] și mulți se vor bucura [χαρήσονται] de nașterea lui.

15. Căci [el] va fi mare [μέγας] înaintea Domnului, și vin și sichera [σίκερα][2] nu are să bea, și se va umple de Duhul Sfânt [καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται] încă din pântecele mamei lui [ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτου].

16. Și pe mulți [din] fiii lui Israil îi va întoarce [ἐπιστρέψει] spre Domnul Dumnezeul lor;

17. și el va merge înaintea Lui[3] în duhul și [în] puterea lui Ilias[4] [καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτο ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου], [ca] să întoarcă inimile părinților către copii [ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα] și pe cei neascultători în înțelegerea drepților [καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων], [ca] să pregătească Domnului un popor pregătit [ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον]”.

18. Și Zaharias a zis către Înger: „După ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea [este] înaintată în zilele ei”.

19. Și Îngerul răspunzând, i-a zis lui: „Eu sunt Gavriil [Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ], cel care stă înaintea lui Dumnezeu; și am fost trimis [ἀπεστάλην] să grăiesc către tine și să-ți binevestesc ție acestea.

20. Și, iată, vei fi tăcând și nu vei putea să vorbești [ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι], până [în] ziua [în] care au să fie acestea, pentru că nu ai crezut cuvintelor mele, care se vor împlini întru/ la timpul lor [οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν]!”.

21. Și poporul era așteptând pe Zaharias și se minunau de întârzierea lui în templu.

22. Și [Zaharias] ieșind nu putea să le vorbească lor. Și au cunoscut că [el] a văzut vedere [ὀπτασίαν ἑώρακεν] în templu. Și el era făcând semn lor, și rămase mut [καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός].


[1] L-a văzut în mod extatic, în vedenie, în slava lui Dumnezeu.

[2] Băutură alcoolică tare.

[3] De unde numele de Înaintemergătorul pentru Sfântul Profet Ioannis.

[4] Sfântul Profet Ilias Tesviteanul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *