Defteronomion, cap. 34, cf. LXX

1. Și s-a suit Moisis [Μωυσῆς] din Aravotul Moabului [Αραβωθ Μωαβ] pe muntele Navaf [ἐπὶ τὸ ὄρος Ναβαυ], pe vârful Fasga [ἐπὶ κορυφὴν Φασγα], care este spre fața Ierihoului [Ιεριχω] și Domnul i-a arătat[1] lui tot pământul Galaadului până la Dan [ἔδειξεν αὐτῷ κύριος πᾶσαν τὴν γῆν Γαλααδ ἕως Δαν]

2. și tot pământul Neftalimului și tot pământul Efraimului și tot pământul lui Iudas până la marea ultimă [ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης]

3. și pustia și împrejurimile Ierihoului, cetatea finicilor [πόλιν φοινίκων], până la Sigor [Σηγωρ].

4. Și Domnul a zis către Moisis: „Acesta [este] pământul [pentru] care M-am jurat lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov, zicând: <Seminției voastre îl voi da pe el>. Și ți l-am arătat pe el ochilor tăi și acolo nu vei intra”.

5. Și a murit Moisis, slujitorul Domnului, în pământul Moabului, prin cuvântul Domnului.

6. Și l-au îngropat pe el în Gai [Γαι], în pământul Moabului, aproape de casa lui Fogor [Φογωρ]. Și nu știe nimeni mormântul lui până [în] ziua aceasta.

7. Și era Moisis de 120 de ani în [ziua când] a murit el. [Dar] nu se întunecaseră ochii lui, nici nu se stricaseră fălcile lui[2].

8. Și l-au plâns fiii lui Israil pe Moisis în Aravotul Moabului, la Iordanis, dinspre Ieriho, 30 de zile și s-au împlinit zilele jelirii plângerii [πένθους κλαυθμοῦ] lui Moisis.

9. Și Iisus, fiul lui Navi [Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη], s-a umplut de Duhul înțelegerii [ἐνεπλήσθη πνεύματος συνέσεως], căci Moisis și-a pus mâinile lui peste el [ἐπέθηκεν γὰρ Μωυσῆς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτόν]. Și fiii lui Israil au ascultat de el și au făcut precum a poruncit Domnul lui Moisis.

10. Și nu s-a mai ridicat încă Profet în Israil ca Moisis [καὶ οὐκ ἀνέστη ἔτι προφήτης ἐν Ισραηλ ὡς Μωυσῆς], pe care l-a cunoscut Domnul lui față către față [ὃν ἔγνω κύριος αὐτὸν πρόσωπον κατὰ πρόσωπον]

11. în toate semnele și minunile, [pentru] care l-a trimis pe el Domnul [ca] să facă acestea, în pământul Egiptosului/ Egiptului, a lui Farao și a slujitorilor lui și a tot pământul lui,

12. [adică] minunile cele mari [τὰ θαυμάσια τὰ μεγάλα] și mâna cea tare [τὴν χεῖρα τὴν κραταιάν] pe care le-a făcut Moisis înaintea a tot Israilul.


[1] I-a arătat în vedenie, în mod extatic.

[2] Nu avea probleme de vedere și nici nu îi căzuseră dinții din gură.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *