Defteronomion, cap. 34, cf. LXX

1. Și s-a suit Moisis [Μωυσῆς] din Aravotul Moabului [Αραβωθ Μωαβ] pe muntele Navaf [ἐπὶ τὸ ὄρος Ναβαυ], pe vârful Fasga [ἐπὶ κορυφὴν Φασγα], care este spre fața Ierihoului [Ιεριχω] și Domnul i-a arătat[1] lui tot pământul Galaadului până la Dan [ἔδειξεν αὐτῷ κύριος πᾶσαν τὴν γῆν Γαλααδ ἕως Δαν]

2. și tot pământul Neftalimului și tot pământul Efraimului și tot pământul lui Iudas până la marea ultimă [ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης]

3. și pustia și împrejurimile Ierihoului, cetatea finicilor [πόλιν φοινίκων], până la Sigor [Σηγωρ].

4. Și Domnul a zis către Moisis: „Acesta [este] pământul [pentru] care M-am jurat lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov, zicând: <Seminției voastre îl voi da pe el>. Și ți l-am arătat pe el ochilor tăi și acolo nu vei intra”.

5. Și a murit Moisis, slujitorul Domnului, în pământul Moabului, prin cuvântul Domnului.

6. Și l-au îngropat pe el în Gai [Γαι], în pământul Moabului, aproape de casa lui Fogor [Φογωρ]. Și nu știe nimeni mormântul lui până [în] ziua aceasta.

7. Și era Moisis de 120 de ani în [ziua când] a murit el. [Dar] nu se întunecaseră ochii lui, nici nu se stricaseră fălcile lui[2].

8. Și l-au plâns fiii lui Israil pe Moisis în Aravotul Moabului, la Iordanis, dinspre Ieriho, 30 de zile și s-au împlinit zilele jelirii plângerii [πένθους κλαυθμοῦ] lui Moisis.

9. Și Iisus, fiul lui Navi [Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη], s-a umplut de Duhul înțelegerii [ἐνεπλήσθη πνεύματος συνέσεως], căci Moisis și-a pus mâinile lui peste el [ἐπέθηκεν γὰρ Μωυσῆς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτόν]. Și fiii lui Israil au ascultat de el și au făcut precum a poruncit Domnul lui Moisis.

10. Și nu s-a mai ridicat încă Profet în Israil ca Moisis [καὶ οὐκ ἀνέστη ἔτι προφήτης ἐν Ισραηλ ὡς Μωυσῆς], pe care l-a cunoscut Domnul lui față către față [ὃν ἔγνω κύριος αὐτὸν πρόσωπον κατὰ πρόσωπον]

11. în toate semnele și minunile, [pentru] care l-a trimis pe el Domnul [ca] să facă acestea, în pământul Egiptosului/ Egiptului, a lui Farao și a slujitorilor lui și a tot pământul lui,

12. [adică] minunile cele mari [τὰ θαυμάσια τὰ μεγάλα] și mâna cea tare [τὴν χεῖρα τὴν κραταιάν] pe care le-a făcut Moisis înaintea a tot Israilul.


[1] I-a arătat în vedenie, în mod extatic.

[2] Nu avea probleme de vedere și nici nu îi căzuseră dinții din gură.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *