Ieremias, cap. 23, 1-6, cf. LXX

1. O, păstorilor, cei care risipiți și stricați oile pășunii Mele [τὰ πρόβατα τῆς νομῆς μου]!

2. De aceea, acestea zice Domnul către păstorii poporului Meu: „Voi ați risipit oile Mele [ὑμεῖς διεσκορπίσατε τὰ πρόβατά μου] și le-ați izgonit pe ele și nu v-ați îngrijit de ele. Iată, Eu Mă răzbun pe voi [ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς] pentru obiceiurile cele rele ale voastre [κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν]!

3. Şi Eu îi voi primi [pe] cei rămași ai poporului Meu [τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ μου] din tot pământul [din] care i-am izgonit pe ei acolo și îi voi așeza pe ei întru pășunea lor și [ei] vor crește și se vor înmulți.

4. Și le voi ridica lor păstori, care îi vor păstori pe ei și nu se vor mai teme încă, nici nu se vor mai înfricoșa, zice Domnul.

5. Iată, vin zile, zice Domnul, și voi ridica lui David Răsărire dreaptă [ἀνατολὴν δικαίαν][1] și [ca] împărat va împărăți [καὶ βασιλεύσει βασιλεὺς] și va înțelege [oamenii] și va face judecată și dreptate pe pământ [καὶ συνήσει καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς].

6. În zilele Lui se va mântui Iudas [ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ σωθήσεται Ιουδας] și Israil se va sălășlui încredințându-se [καὶ Ισραηλ κατασκηνώσει πεποιθώς]. Și acesta [este] numele Lui, [cu] care Îl va chema pe El: Domnul Iosedec [κύριος Ιωσεδεκ]”[2].


[1] În WTT avem צֶמַח צַדִּיק [țemat țadik] [vlăstar drept], ambele cuvinte fiind la masculin, în comparație cu limba greacă unde ambele sunt la feminin. În VUL: germen iustum [vlăstar drept]. În Biblia de la 1688: odraslă direaptă [dreaptă]. În KJV: a righteous Branch [o ramură dreaptă]. Și prin această sintagmă e vestit Hristos.

[2] Sintagma e preluată din WTT: יְהוָה צִדְקֵנוּ [Iahveh țidekenu] și înseamnă Domnul dreptăților. În VUL: Dominus iustus noster [Domnul (este) Dreptul nostru].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *