Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Zi: 24 septembrie 2015

Epistola către Galatei, cap. 6, cf. BYZ

1. Fraților, și dacă are să fie prins mai înainte un om în vreo fărădelege [ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι], voi, cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta în Duhul blândeții [ἐν πνεύματι πρᾳότητος][1], luând aminte la tine însuți, [ca] să nu te ispitești și tu.

2. Purtați-vă greutățile [τὰ βάρη] unii altora și astfel să împliniți legea lui Hristos!

3. Căci dacă socotește cineva [că] este ceva, [deși el ne]fiind nimic, se înșală pe sine însuși.

4. Și să-și cerceteze fiecare fapta sa! Și atunci va avea laudă numai întru sine și nu întru altul.

5. Căci fiecare își va purta povara [φορτίον] sa.

6. Și cel care este învățat cuvântul [ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον][2] să dea o parte [κοινωνείτω], din toate bunurile [sale] [ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς], celui care îl învață [τῷ κατηχοῦντι][3]!

7. Nu vă înșelați: Dumnezeu nu [este] batjocorit! Căci ce are să semene omul, aceea va și secera.

8. Căci cel care seamănă întru trupul său, din trup va secera stricăciune [φθοράν]; iar cel care seamănă întru Duhul [ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα], din Duh va secera viața veșnică [ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον].

9. Și să nu ne descurajăm [μὴ ἐκκακῶμεν] făcând binele! Căci vom secera [binele] la timpul său [καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν], [dacă] nu ne vom lenevi [μὴ ἐκλυόμενοι].

10. Deci așadar, până [când] avem timp, să lucrăm binele către toți, dar mai ales către casnicii credinței [πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως][4].

11. Vedeți cât de mari [sunt] cuvintele [pe care vi] le-am scris vouă, [cu] mâna mea [Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί]?

12. Câți vor să fie bine-plăcuți în trup, aceia vă forțează pe voi să vă tăiați împrejur[5], numai ca să nu fie prigoniți [pentru] crucea lui Hristos [μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ χριστοῦ διώκωνται].

13. Căci nici cei care se taie împrejur pe ei înșiși [nu] păzesc legea[6], ci vor ca voi să vă tăiați împrejur, [pentru] ca să se laude în trupul vostru.

14. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos [Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ], prin care lumea a fost răstignită mie, și eu lumii [δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ κόσμῳ].

15. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur [nu] poate ceva, nici netăierea împrejur, ci [numai] făptura nouă [ἀλλὰ καινὴ κτίσις][7].

16. Și câți vor umbla [după] canonul[8] acesta [τῷ κανόνι τούτῳ], pace [să fie] peste ei [εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτούς], și milă [καὶ ἔλεος], și [acestea să fie și] peste Israilul lui Dumnezeu [καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ]!

17. De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă mie osteneală! Căci eu port semnele Domnului Iisus în trupul meu [ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω].

18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos [să fie] cu duhul vostru [μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν][9], fraților! Amin.


[1] Cu blândețea pe care harul Sfântului Duh, care este în noi, ne-o dăruiește.

[2] Cel care este catehizat, învățat dreapta credință.

[3] Catehetului, propovăduitorului dreptei credințe.

[4] Către confrații de credință, către membrii Bisericii.

[5] Să vă circumcideți.

[6] Legea dată lor de Domnul prin Sfântul Profet Moisis.

[7] Omul duhovnicesc.

[8] Regula, norma aceasta. În Biblia de la 1688: „pravila aceasta”. În ed. BOR 1988 și 2001: „dreptarul acesta”. În VUL: „hanc regulam” [regula aceasta].

[9] Dar prin care a înțeles duhurile voastre.

Iisus, cap. 10, 12-16, cf. LXX

12. Atunci Iisus a vorbit către Domnul, [în] ziua [în] care Dumnezeu a dat pe amorrei sub mâna lui Israil, când i-a zdrobit pe ei în Gavaon și i-a zdrobit de la fața fiilor lui Israil, și a zis Iisus: „Să stea soarele de-a lungul Gavaonului [στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαων] și luna de-a lungul râpei Ailonului [καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αιλων]!”.

13. Și a[u] stat soarele și luna în loc [καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει] până [ce] Dumnezeu i-a apărat de vrăjmașii lor [ἕως ἠμύνατο ὁ θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν]. Și a stat soarele în mijlocul cerului [καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ οὐρανου] [și] nu a mai mers înainte, spre apus, [ca] la sfârșitul unei zile [οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς].

14. Și nu a fost zi [ca] aceasta, nici mai înainte [și] nici mai pe urmă [καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον], astfel încât să asculte Dumnezeu de om[1] [ὥστε ἐπακοῦσαι θεὸν ἀνθρώπου]. Căci [atunci] Domnul a fost în război împreună [cu] Israil [ὅτι κύριος συνεπολέμησεν[2] τῷ Ισραηλ].

15.

16. Și au fugit acei 5 împărați și s-au ascuns întru peștera care [este] în Machida [Μακηδα].


[1] De rugăciunea Sfântului Iisus, fiul lui Navi.

[2] Dumnezeu S-a luptat împreună cu Israil împotriva amorreilor.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

ücretsiz porno

antalya escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy

antalya escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy