Faptele Apostolilor, cap. 9, 1-9, cf. BYZ

1. Iar Savlos [Σαῦλος], încă suflând amenințare și ucidere întru Ucenicii Domnului [ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου], mergând [la] arhiereu,

2. a cerut de la el epistole [ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς], pentru Damascos/ Damasc, către sinagogi, ca, dacă are să afle [pe] vreunii [pe] cale, fiind bărbați și femei, să îi aducă legați întru Ierusalim.

3. Și [el], în [drumul] lui mergând, era el apropiindu-se de Damascos. Și, îndată [ἐξαίφνης], l-a strălucit pe el lumină din cer [περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανου]!

4. Și, căzând la pământ [καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν], a auzit un glas zicându-i lui [ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ]: „Saul, Saul, de ce Mă prigonești [Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις;]?”.

5. Și [el] a zis: „Cine ești, Doamne [Τίς εἶ, κύριε;]?”. Iar Domnul i-a zis: „Eu sunt Iisus, pe care tu Îl prigonești [Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·]!

6. Ci [tu], ridică-te și intră întru cetate, și ți se va spune ție ce trebuie tu a face [ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν]!

7. Iar bărbații, care călătoreau împreună cu el, stăteau uimiți/ fără glas [εἱστήκεισαν ἐνεο], auzind glasul, dar [ne]văzând nimic.

8. Și s-a ridicat Savlos de la pământ, ochii lui [fiind] deschiși, [dar] nimic [nu] vedea! Și ținându-l pe el de mână, [așa] l-au dus întru Damascos.

9. Și a fost trei zile nevăzând, și nu a mâncat și nici [nu] a băut.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.