Faptele Apostolilor, cap. 9, 10-18, cf. BYZ

10. Și era în Damascos un anume ucenic, [cu] numele Ananias [Ἀνανίας], și Domnul a zis către el în vedenie [ὁράματι]: „Anania [Ἀνανία]!”. Și el a zis: „Iată, eu [sunt], Doamne!”.

11. Și Domnul [a zis] către el: „Ridicându-te, mergi pe străduța numită Cea dreaptă [Εὐθεῖαν] și caută în casa lui Iudas [pe cel cu] numele de Savlos din Tarsevs [Ταρσεύς]! Căci, iată, se roagă!

12. Și a văzut în vedenie un bărbat, [pe] numele [lui] Ananias, intrând și punând mâna [peste] el, [pentru] ca să vadă”[1].

13. Și a răspuns Ananias: „Doamne, am auzit de la mulți despre bărbatul acesta [Κύριε, ἀκήκοα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου], [despre] câte rele a făcut [el] Sfinților Tăi în Ierusalim [ὅσα κακὰ ἐποίησεν τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἱερουσαλήμ]!

14. Și aici are putere de la arhierei [καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων], [ca] să lege pe toți cei care cheamă numele Tău [δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου]”.

15. Iar Domnul a zis către el: „Mergi, căci acesta Îmi este [Mie] [Πορεύου, ὅτι μοι ἐστὶν οὗτος] vas ales [σκεῦος ἐκλογῆς], [ca] să poarte numele Meu înaintea neamurilor și a împăraților și a fiilor lui Israil [τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ]!

16. Căci Eu îi voi arăta lui câte trebuie el să pătimească pentru numele Meu [ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν]”.

17. Și a plecat Ananias și a intrat întru casă[2], și punându-și mâinile peste el[3], [Ananias] a zis: „Frate Saul [Σαοὺλ ἀδελφέ], Domnul m-a trimis pe mine, Cel care ți S-a arătat ție în calea pe care veneai [ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου], [pentru] ca să vezi și să te umpli de Duhul Sfânt [ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου]!”.

18. Și, îndată, a căzut de pe ochii lui ca [niște] solzi [de pește], și a văzut [iarăși] și, ridicându-se, a fost botezat.


[1] Căci vedenia a văzut-o cu sufletul, pe când ochii lui erau orbi.

[2] În casa unde era Savlos.

[3] Peste Savlos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *