I Împărați, cap. 2, 1-11, cf. LXX

1. Și s-au apropiat zilele lui David [Δαυιδ] [ca] să moară el și i-a poruncit lui Salomon [Σαλωμων], fiul lui, zicând:

2. „Eu sunt mergând în calea a tot pământul [ἐγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς] și vei fi tare și vei fi întru bărbat [καὶ ἰσχύσεις καὶ ἔσῃ εἰς ἄνδρα].

3. Și vei păzi paza Domnului Dumnezeului tău [καὶ φυλάξεις τὴν φυλακὴν κυρίου τοῦ θεοῦ σου] umblând în căile Lui, păzind poruncile Lui și dreptățile și judecățile scrise în legea lui Moisis, ca să înțelegi ce vei face după toate câte am să îți poruncesc ție,

4. [și] ca să întărească Domnul cuvântul Lui pe care l-a grăit [către mine], zicând: <Dacă au să păzească fiii tăi calea lor [ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν], mergând înaintea Mea în adevăr în toată inima lor și în tot sufletul lor [πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν], [acestea îți făgăduiesc], zicând: nu ți se va nimici ție om de deasupra tronului lui Israil [οὐκ ἐξολεθρευθήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν θρόνου Ισραηλ]!>.

5. Însă tu ai cunoscut câte mi-a făcut mie Ioab, fiul Saruiei [Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας], câte a făcut [la] cei doi conducători ai puterilor lui Israil [ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσὶν ἄρχουσιν τῶν δυνάμεων Ισραηλ], lui Abennir [Αβεννηρ], fiul lui Nir [Νηρ], și lui Amessai [Αμεσσαϊ], fiul lui Ieter [Ιεθερ], și i-a ucis pe ei. Și a decis sângiurile războiului în [timp de] pace [ἔταξεν τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνῃ] și a pus sânge nevinovat pe brâul lui [καὶ ἔδωκεν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ], [care este] la mijlocul lui, și pe sandaua lui, [care este] în piciorul lui.

6. Și vei face după înțelepciunea ta și nu vei coborî bătrânețea lui, în pace, întru Iad [καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰς ᾅδου].

7. Și fiilor lui Berzelli Galaaditul [Βερζελλι τοῦ Γαλααδίτου] le vei face milă [ποιήσεις ἔλεος] și [ei] vor fi în[tre] cei care mănâncă [la] masa ta [καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἐσθίουσιν τὴν τράπεζάν σου], căci astfel s-au apropiat [și ei] mie [ὅτι οὕτως ἤγγισάν μοι] în [ziua când] scăpam de la fața lui Abessalom [Αβεσσαλωμ], fratele tău.

8. Și, iată, [împreună] cu tine [este] Semein [Σεμεϊν], fiul lui Ghira [Γηρα], fiul lui Iemeni din Vaurim [υἱὸς τοῦ Ιεμενι ἐκ Βαουριμ]! Și el m-a belstemat pe mine [cu] blestem dureros [în] ziua [în] care mergeam întru tabere. Și el s-a coborât întru întâmpinarea mea la Iordanis și m-am jurat lui în Domnul, zicând: <Nu te voi mai ucide pe tine în sabie!>

9. Și să nu-l lași nepedepsit pe el! Căci om înțelept ești tu și vei cunoaște ce vei face lui și vei coborî bătrânețea lui, în sânge, întru Iad [καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου]”.

10. Și a adormit David [împreună] cu părinții lui [καὶ ἐκοιμήθη Δαυιδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ] și l-au îngropat în cetatea lui David [καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ].

11. Și zilele pe care le-a împărățit David peste Israil [au fost] 40 de ani: în Hebron [Χεβρων] a împărățit 7 ani și în Ierusalim [Ιερουσαλημ] 33 de ani.