Apocalipsis 21, 9-27, cf. BYZ

9. Și a venit [către mine] unul dintre cei 7 Îngeri, care au șapte cupe pline [φιάλας γεμούσας], cu ultimele 7 plăgi [πληγῶν][1], și a vorbit cu mine, zicând: „Vino, [căci] îți voi arăta ție mireasa [Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην], [pe] femeia Mielului [τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου]!”.

10. Și m-a dus pe mine, în Duhul[2], pe un munte mare și înalt [Καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπ᾽ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν] și mi-a arătat mie cetatea cea mare, sfântul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu [καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν μεγάλην, τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλήμ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ],

11. având slava lui Dumnezeu [ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ]; [iar] lumina ei [era] asemenea pietrei celei prea cinstite [ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ], ca a pietrei de iaspis[3] [ὡς λίθῳ ἰάσπιδι], strălucind ca cristalul [κρυσταλλίζοντι],

12. având zid mare și înalt, având 12 porți și la porți [având] 12 Îngeri și nume scrise deasupra, care sunt numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israil.

13. Dinspre răsărituri [ἀπὸ ἀνατολῶν] [cetatea avea] 3 porți, și dinspre nord [avea] trei porți și dinspre sud [avea] trei porți și dinspre apusuri [ἀπὸ δυσμῶν] [avea tot] trei porți.

14. Și zidul cetății având 12 pietre de temelie [θεμελίους δώδεκα], și pe ele [fiind înscrise] 12 nume ale celor 12 Apostoli ai Mielului [καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου].

15. Și cel care vorbea cu mine avea [ca] măsură [μέτρον] o trestie de aur [κάλαμον χρυσοῦν], ca să măsoare cetatea, și porțile ei, și zidul ei.

16. Și cetatea este dispusă [în] patru colțuri, și lungimea ei [este] cât lățimea. Și a măsurat cetatea [cu] trestia [și avea] spre 12.000 de stadii [ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων]; 12 lungimea și lățimea și înălțimea ei, [căci dimensiunile ei] sunt egale [δώδεκα τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν].

17. Și a măsurat [apoi] zidul ei: [avea] 144 de coți [ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν], [după] măsură omenească, care este [și] a Îngerului.

18. Și partea dinăuntru a zidului aceluia era [din] iaspis. Și cetatea [era din] aur curat, asemenea cristalului curat.

19. [Și] pietrele de temelie ale zidului cetății [erau] împodobite [cu] toată piatra cinstită [Οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι]. Temelia cea dintâi [era de] iaspis. A doua [temelie era de] safir[4]. A treia [temelie era de] calcedonie[5]. A patra [temelie era de] smarald[6].

20. A cincea [temelie era de] sardonix[7]. A șasea [temelie era de] sardiu[8]. A șaptea [temelie era de] crisolit[9]. A opta [temelie era de] beril[10]. A noua [temelie era de] topaz[11]. A zecea [temelie era de] crisopraz[12]. A unsprezecea [temelie era de] iacint[13]. A douăsprezecea [temelie era de] ametist[14].

21. Și cele douăsprezece porți [sunt] douăsprezece mărgăritare. Fiecare [în parte], una [câte una], fiecare [dintre aceste] porți era [făcută] dintr-un mărgăritar. Și lărgimea cetății [era] de aur curat, ca cristalul strălucitor.

22. Și templu nu am văzut în ea [Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ·], căci Domnul Dumnezeu Atotțiitorul este templul ei și Mielul [ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ ἀρνίον].

23. Și cetatea nu are nevoie de soare, nici de lună, ca să o lumineze pe ea, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o pe ea și luminătorul ei [este] Mielul.

24. Și neamurile vor umbla prin lumina ei [Καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς] și împărații pământului duc slava ei și cinstea neamurilor întru ea [καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν αὐτῷ δόξαν καὶ τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν].

25. Și porțile ei nu au să fie închise ziua – căci noapte nu va mai fi acolo –

26. și vor duce slava și cinstea neamurilor întru ea;

27. și nu are să intre întru ea tot [cel care este] necurat și făcând urâciune și minciună; fără numai cei scriși în Cartea vieții [τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς] Mielului.


[1] Pedepse dumnezeiești.

[2] În vedenie dumnezeiască avută prin harul Sfântului Duh.

[3] Iaspisul este o piatră prețioasă opacă de culoare roșie, galbenă, maro sau verde, mai rar albastră, pe care o găsim și în Munții Bucegi, cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Jasper.

[4] Care este de culoare albastră, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Safir.

[5] Un mineral incolor sau de culoare albăstrui-cenușie, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcedonie.

[6] Care e verde, cf. https://de.wikipedia.org/wiki/Smaragd.

[7] Cf. DEX 2009, sardonixul este o piatră semiprețioasă de culoare roșie.

[8] Cf. DEX 2009, sardiul este o piatră semiprețioasă transparentă, de culoare roșie sau brună.

[9] Cf. DN [Dicționar de neologisme] 1986, crisolitul este o piatră prețioasă de culoare verde.

[10] Berilul este un mineral incolor în stare pură sau verde, albastru, roz, roșu, auriu sau alb, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Beril.

[11] Topazul este o piatră prețioasă de culoare variabilă, în mod frecvent galben-brună dar și albastră, roșie, violetă sau incoloră, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Topaz.

[12] Cf. DEX 2009, crisoprazul este o varietate de calcedonie de culoare verde.

[13] Cf. DAR [Dicționar de arhaisme și regionalisme] 2002, iacintul este o piatră prețioasă, o varietate de topaz. Iar cf. Scriban 1939 [Dicționaru limbii românești], iacintul e un topaz galben care bate în roșu.

[14] Ametistul este o varietate de cuarț violet-albăstrui, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ametist.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *