Înțelepciunea lui Iisus Sirah, cap. 13, LXX

1. Cel care se atinge de smoală se va murdări și cel care se împreună [cu] trufașul [ὑπερηφάνῳ] se va asemăna lui.

2. Povară mai presus de tine să nu ridici și [cu] cel mai tare [decât] tine și mai bogat nu te împreuna! Ce, se va împreuna oala cu cazanul? Acesta[1] va lovi și aceea[2] se va zdrobi.

3. Bogatul a făcut răul și [tot] el s-a indignat. Săracului i s-a făcut răul și [tot] el va avea nevoie.

4. Dacă [tu] ai să îi fii de folos, [el] va lucra cu tine și dacă ai să fii lipsit, [el] te va părăsi pe tine.

5. Dacă va să ai, va trăi cu tine și te va istovi [καὶ ἀποκενώσει σε] și el nu va trudi.

6. Nevoie a avut [de] tine și te va înșela și îți va râde ție și îți va da nădejde. Îți va vorbi ție cele bune și [îți] va zice: „Ce nevoie [ai] tu?”.

7. Și te va rușina pe tine cu mâncărurile lui până ce are să te istovească pe tine de două sau de trei [ori] și, în cele din urmă, va râde de tine. După [zilele] acelea te va vedea pe tine și te va părăsi și capul lui va clătina spre tine.

8. Ia aminte să nu te înșeli și să nu te smerești în[tru] nechibzuința ta [πρόσεχε μὴ ἀποπλανηθῇς καὶ μὴ ταπεινωθῇς ἐν ἀφροσύνῃ[3] σου]!

9. Chemându-te pe tine domnitorul, fă-te a te retrage [de la fața lui] și [el] cu atât mai mult te va chema!

10. Nu cădea înăuntru ca să nu fii lepădat și nu sta departe ca să nu fii uitat!

11. Nu te opri [pentru] a vorbi cu el ca [și cum ar fi] un egal [al tău] și nu crede cuvintelor celor multe ale lui! Căci, din multa vorbire, te va ispiti pe tine și când [pare] râzând, [atunci] te va cerceta pe tine.

12. Nemilostiv [este] cel care nu își păzește cuvintele [ἀνελεήμων ὁ μὴ συντηρῶν λόγους] și nu are să fie cruțat pentru răutate și legături.

13. Păzește și ia aminte foarte mult, căci cu căderea ta umbli [ὅτι μετὰ τῆς πτώσεώς σου περιπατεῖς][4]!

14.

15. Toată vietatea iubește pe cea asemenea ei și tot omul pe aproapele lui.

16. Tot trupul se adună după neamul său și omul se va însoți [cu] cel asemenea lui.

17. Ce va împărți lupul [cu] mielul? Așa [este și] cel păcătos cu cel evlavios.

18. Ce pace [are] hiena [ὑαίνῃ] cu câinele? Și ce pace [are] cel bogat cu cel sărac?

19. Vânaturile leilor, în pustie, [sunt] asinii sălbatici [ὄναγροι]. Așa [sunt și] cei săraci pășunile celor bogați [οὕτως νομα πλουσίων πτωχοι].

20. Smerenia [este o] urâciune [βδέλυγμα] trufașului, [și], la fel, [o] urâciune este săracul celui bogat.

21. Bogatul, clătinându-se, este întărit [στηρίζεται] de prieteni, dar cel smerit, căzând[5], este împins departe [προσαπωθεῖται] de prieteni.

22. Bogatul, căzând[6], [are] mulți sprijinitori; [dacă] a spus cele de negrăit[7], [prietenii lui] l-au îndreptat pe el. Smeritul a căzut și l-au certat [și] mai mult pe el, a răspuns [cu] înțelegere și loc nu i s-a dat lui.

23. Bogatul a vorbit și toți au tăcut și cuvântul lui [ei] l-au înălțat până [la] nori. Săracul a vorbit și [ei] au zis: „Cine [este] acesta?”. [Căci] dacă are să se împiedice, îl vor răsturna pe el.

24. Bună [este] avuția [pentru omul] căruia [ea] nu [îi] este păcat [ἀγαθὸς ὁ πλοῦτος ᾧ μή ἐστιν ἁμαρτία] și rea [este] sărăcia în gura celui neevlavios [καὶ πονηρὰ ἡ πτωχεία ἐν στόματι ἀσεβοῦς].

25. Inima omului schimbă fața lui [καρδία ἀνθρώπου ἀλλοιο τὸ πρόσωπον αὐτοῦ] ori spre bune, ori spre rele.

26. Urma inimii [se vede] în cele bune [și atunci] fața [omului este] veselă [ἴχνος καρδίας ἐν ἀγαθοῖς πρόσωπον ἱλαρόν], iar aflarea[8] parabolelor [are nevoie de] gânduri cu [multe] osteneli [καὶ εὕρεσις παραβολῶν διαλογισμοὶ μετὰ κόπων].


[1] Cazanul.

[2] Oala.

[3] Am tradus aici corelativul englezesc thoughtlessness. În Biblia de la 1688 avem veselia, pe când în VUL: stultitiam [nebunie]. Și eu puteam să optez pentru varianta: nebunia. Însă aici avem de-a face cu o stare de spirit bucuroasă, euforică, din cauza căreia putem să greșim cu ceva și din această cauză să fim smeriți de demoni sau de oameni, prin îngăduința lui Dumnezeu, chiar în clipa când noi suntem bucuroși, euforici.

[4] Umblăm cu căderile/ cu păcatele noastre tot timpul de când le facem. Chiar dacă suntem iertați de ele de către Dumnezeu, căderile noastre sunt întotdeauna înaintea noastră, pentru că sunt în memoria noastră.

[5] Căzând în păcat.

[6] Același înțeles: căzând în păcat.

[7] Dacă a spus lucruri inadmisibile în public. Dacă a păcătuit cu cuvântul.

[8] Înțelegerea lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.