Ioannis, cap. 1, 1-18, cf. BYZ

1. În început era Cuvântul [Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος] și Cuvântul era cu Dumnezeu [καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν] și Cuvântul era Dumnezeu [καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος].

2. Acesta[1] era dintru început cu Dumnezeu [Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν].

3. Toate[2] prin El s-au făcut [Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο] și fără El [nu] s-a făcut niciuna [din cele] care s-au făcut [καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν].

4. În El era viața și viața era lumina oamenilor [Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων],

5. și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o pe ea [καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν].

6. A fost [un] om trimis de la Dumnezeu [și] numele lui [era] Ioannis [Ἰωάννης].

7. Acesta a venit întru mărturie [Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν], ca să mărturisească despre Lumină[3] [ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός], ca toți să creadă prin el[4] [ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ].

8. Nu era acela[5] Lumina, ci [el a venit în lume] ca să mărturisească despre Lumină [Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός].

9. [Și Cuvântul] era Lumina cea adevărată [Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν], Care luminează [pe] tot omul venit întru lume[6] [ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον].

10. [Dar Cuvântul] era în lume [Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν] și lumea prin El s-a făcut [καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο] și lumea pe El nu L-a cunoscut [καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω].

11. [El] întru ale Sale a venit [Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν] și ai Săi, pe El, nu L-au primit [καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον].

12. Dar [celor] câți L-au primit pe El [Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν] le-a dat puterea de a se face fiii lui Dumnezeu, lor, celor care cred întru numele Lui [ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ],

13. care nu din sângiuri [οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων], nici din voia trupului [οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός], nici din voia bărbatului [οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός], ci din Dumnezeu s-au născut [ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν][7].

14. Și Cuvântul trup s-a făcut [Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο] și S-a sălășluit în[tre] noi [καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν] – și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-născut din Tatăl [- καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός-] – plin de har și de adevăr [πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας].

15. [Iar] Ioannis mărturisește [μαρτυρεῖ][8] despre El și a strigat [κέκραγεν][9], zicând: „Acesta era despre Care am zis: «Cel [ce] vine după mine a fost înaintea mea, căci mai înainte de mine era» [Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν· ὅτι πρῶτός μου ἦν]”.

16. Și din plinătatea Lui noi toți am luat [Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν], și har peste har [καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος].

17. Căci legea prin Moisis s-a dat [Ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη], [dar] harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit [ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ ἐγένετο].

18. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată[10] [Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε]; [ci] Fiul Unul-născut [ὁ μονογενὴς υἱός], Care este întru sânul Tatălui [ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός], Acela L-a făcut cunoscut [ἐκεῖνος ἐξηγήσατο] [pe Tatăl].


[1] Dumnezeu Cuvântul.

[2] Toate lucrurile creației, întreaga creație.

[3] Despre persoana lui Hristos, a lui Dumnezeu Cuvântul întrupat.

[4] Prin propovăduirea Sfântului Profet Ioannis Botezătorul.

[5] Sfântul Ioannis Botezătorul.

[6] Cu sensul: născut pe această lume.

[7] Din slava lui Dumnezeu s-au născut duhovnicește.

[8] Verbul este la indicativ prezent și nu la imperfect ca în ed. BOR 1988.

[9] Verbul este la indicativ perfect.

[10] După ființa Lui și nici nu poate să Îl vadă pe Dumnezeu cineva după ființa Lui.