Ioannis, cap. 1, 1-18, cf. BYZ

1. În început era Cuvântul [Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος] și Cuvântul era cu Dumnezeu [καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν] și Cuvântul era Dumnezeu [καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος].

2. Acesta[1] era dintru început cu Dumnezeu [Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν].

3. Toate[2] prin El s-au făcut [Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο] și fără El [nu] s-a făcut niciuna [din cele] care s-au făcut [καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν].

4. În El era viața și viața era lumina oamenilor [Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων],

5. și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o pe ea [καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν].

6. A fost [un] om trimis de la Dumnezeu [și] numele lui [era] Ioannis [Ἰωάννης].

7. Acesta a venit întru mărturie [Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν], ca să mărturisească despre Lumină[3] [ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός], ca toți să creadă prin el[4] [ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ].

8. Nu era acela[5] Lumina, ci [el a venit în lume] ca să mărturisească despre Lumină [Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός].

9. [Și Cuvântul] era Lumina cea adevărată [Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν], Care luminează [pe] tot omul venit întru lume[6] [ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον].

10. [Dar Cuvântul] era în lume [Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν] și lumea prin El s-a făcut [καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο] și lumea pe El nu L-a cunoscut [καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω].

11. [El] întru ale Sale a venit [Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν] și ai Săi, pe El, nu L-au primit [καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον].

12. Dar [celor] câți L-au primit pe El [Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν] le-a dat puterea de a se face fiii lui Dumnezeu, lor, celor care cred întru numele Lui [ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ],

13. care nu din sângiuri [οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων], nici din voia trupului [οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός], nici din voia bărbatului [οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός], ci din Dumnezeu s-au născut [ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν][7].

14. Și Cuvântul trup s-a făcut [Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο] și S-a sălășluit în[tre] noi [καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν] – și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-născut din Tatăl [- καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός-] – plin de har și de adevăr [πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας].

15. [Iar] Ioannis mărturisește [μαρτυρεῖ][8] despre El și a strigat [κέκραγεν][9], zicând: „Acesta era despre Care am zis: «Cel [ce] vine după mine a fost înaintea mea, căci mai înainte de mine era» [Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν· ὅτι πρῶτός μου ἦν]”.

16. Și din plinătatea Lui noi toți am luat [Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν], și har peste har [καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος].

17. Căci legea prin Moisis s-a dat [Ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη], [dar] harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit [ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ ἐγένετο].

18. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată[10] [Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε]; [ci] Fiul Unul-născut [ὁ μονογενὴς υἱός], Care este întru sânul Tatălui [ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός], Acela L-a făcut cunoscut [ἐκεῖνος ἐξηγήσατο] [pe Tatăl].


[1] Dumnezeu Cuvântul.

[2] Toate lucrurile creației, întreaga creație.

[3] Despre persoana lui Hristos, a lui Dumnezeu Cuvântul întrupat.

[4] Prin propovăduirea Sfântului Profet Ioannis Botezătorul.

[5] Sfântul Ioannis Botezătorul.

[6] Cu sensul: născut pe această lume.

[7] Din slava lui Dumnezeu s-au născut duhovnicește.

[8] Verbul este la indicativ prezent și nu la imperfect ca în ed. BOR 1988.

[9] Verbul este la indicativ perfect.

[10] După ființa Lui și nici nu poate să Îl vadă pe Dumnezeu cineva după ființa Lui.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *