Ioannis, cap. 1, 19-42, cf. BYZ

19. Și aceasta este mărturia lui Ioannis, când au trimis iudeii din Ierusalime preoți și levitei ca să-l întrebe pe el: „Tu cine ești?”.

20. Și [Ioannis] a mărturisit și nu a negat. Și a mărturisit că: „Nu sunt eu Hristos [Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός]”.

21. Și [atunci] l-au întrebat ei: „Atunci cine [ești]? Ilias [Ηλίας] ești tu?”. Și [Ioannis] a zis: „Nu sunt”. „Profetul ești tu [Ὁ προφήτης εἶ σύ;]?”. Și [Ioannis] a răspuns: „Nu”.

22. Atunci [trimișii] i-au zis lui: „Cine ești? Ca să dăm răspuns celor care ne-au trimis pe noi. Ce spui despre tine însuți?”.

23. [Iar el le] zise: „Eu [sunt] «glasul celui care strigă în pustie [φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ]: Îndreptați calea Domnului [Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου]!», precum a zis Isaias, Profetul [καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης]”[1].

24. Și trimișii erau dintre farisei.

25. Și [trimișii] l-au întrebat pe el și i-au zis lui: „Atunci de ce botezi, dacă tu nu ești Hristos, nici Ilias, nici Profetul?”.

26. [Și] le-a răspuns lor Ioannis, zicând: „Eu botez în apă [Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι]. Dar [în] mijlocul vostru stă pe Care voi nu-L știți [μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε].

27. Acesta este Cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost [Αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν]. Căruia eu nu sunt vrednic ca să-I dezleg Lui cureaua sandalei [οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος]”.

28. Acestea fură[2] în Bitania [Βηθανίᾳ], dincolo de Iordanis, unde era Ioannis botezând.

29. A doua zi, [Ioannis] L-a văzut pe Iisus venind către el și zise: „Vezi pe Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii [Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου]!

30. Acesta este despre Care eu am zis: «Vine după mine un Om, Care mai înainte de mine a fost, căci mai înainte de mine era».

31. Și eu nu-L știam pe El [Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν]. Dar ca [El] să Se arate lui Israil [ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ], pentru aceea am venit eu botezând în apă”.

32. Și a mărturisit Ioannis zicând că: „L-am văzut pe Duhul coborând ca o porumbiță din cer [Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ] și a rămas peste El [καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν].

33. Și eu nu-L știam pe El. Dar Cel care m-a trimis pe mine a boteza în apă [ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι], Acela mi-a zis: «Peste Care ai să vezi Duhul coborând și rămânând peste El, Acela este Cel care botează în Duhul Sfânt [Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίω]».

34. Și eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu [Κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ].

35. A doua zi, din nou, stătuse [εἱστήκει][3] Ioannis [Botezătorul] și doi dintre ucenicii lui;

36. și privind [Ioannis] pe Iisus umblând, a zis: „Vezi Mielul lui Dumnezeu [Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεου]!”.

37. Și l-au auzit pe el cei doi ucenici spunând [aceasta] și [ei] L-au urmat pe Iisus.

38. Dar întorcându-Se Iisus și văzându-i pe ei urmându-I, le zise lor: „Ce căutați [Τί ζητεῖτε]?”[4]. Iar ei I-au zis Lui: „Rabbí [Ῥαββί][5] – care se zice, traducându-se [în limba greacă] – Învățătorule [Διδάσκαλε], unde rămâi [ποῦ μένεις]?”.

39. [Și El] le zise lor: „Veniți și vedeți [Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε]!”. [Și ei] au venit și au văzut unde rămâne [El]; și lângă El au rămas [în] ziua aceea; [și] ceasul era ca la al zecelea.

40. Unul dintre cei doi, care au auzit de la Ioannis [despre El] și i-au urmat Lui, era Andreas [Ἀνδρέας], fratele lui Simon Petros.

41. Acesta a aflat întâi pe fratele lui, pe Símon, și i-a zis lui: „L-am aflat pe Messias [Μεσσίας]”, Care înseamnă, traducându-se, Hristos.

42. Și [Andreas] l-a dus pe el[6] către Iisus. [Și] căutând la el Iisus, i-a zis [lui]: „Tu ești Simon, fiul lui Ionas? Tu te vei chema Chifas [Κηφᾶς][7]”, care se traduce [în limba greacă prin] Petros.


[1] E vorba de Is. 40, 3, cf. LXX: „φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν [glasul celui care strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Dumnezeului nostru!]”.

[2] S-au petrecut.

[3] Prima formă de mai mult ca perfect a Evangheliei după Ioannis.

[4] Sunt primele cuvinte ale Domnului din această Evanghelie. În care le-a pus întrebarea fundamentală: Ce căutați voi în viața voastră? Ce vreți cu adevărat?

[5] Cuvânt din limba ebraică, transliterat în greacă și care, în ebraică, înseamnă: domnul meu.

[6] Pe Simon, fratele lui.

[7] Transliterarea în limba greacă a cuvântului aramaic care înseamnă piatră.