Ioannis, cap. 1, 43-51, cf. BYZ

43. A doua zi, [Iisus] a vrut să iasă întru Galilea și îl află pe Filippos [Φίλιππος]. Și Iisus îi zise lui: „Urmează-Mi Mie [Ἀκολούθει μοι]!”.

44. Iar Filippos era din Bitsaidá [Βηθσαϊδά], din cetatea lui Andreas și a lui Petros.

45. [Și] Filippos îl află pe Natanail [Ναθαναήλ] și îi zise lui: „L-am aflat [pe Cel despre] Care a scris Moisis în lege și Profeții [Ὃν ἔγραψεν Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν], pe Iisus, pe fiul lui Iosif, pe Cel din Nazaret [Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ]”.

46. Și Natanail i-a zis lui: „Din Nazaret poate a fi ceva bun [Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι]?”. Iar Filippos îi zise lui [Natanail]: „Vino și vezi [Ἔρχου καὶ ἴδε]!”.

47. [Însă] Iisus l-a văzut pe Natanail venind către El și zise despre el: „Vezi un israilitis cu adevărat, în care nu este viclenie [Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν]!”.

48. [Și] Natanail Îi zise Lui: „De unde mă știi [Πόθεν με γινώσκεις]?”. [Iar] Iisus i-a răspuns și i-a zis lui: „Te-am văzut [mai] înainte să te cheme pe tine Filippos, fiind [tu] sub smochin [Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε]”.

49. [Atunci] Natanail I-a răspuns și I-a zis Lui: „Rabbi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israil [Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ]!”.

50. [Iar] Iisus i-a răspuns și i-a zis lui: „Căci ți-am spus ție: «Te-am văzut sub smochin», crezi? Mai mari [decât] acestea [îți spun ție că] vei vedea”.

51. Și [Iisus] i-a zis [din nou] lui: „Amin, amin zic vouă: «De acum veți vedea cerul deschizându-se [ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα] și pe Îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului [καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρπου]»”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.