Ioannis, cap. 2, 1-11, cf. BYZ

1. Și [în] a treia zi[1] s-a făcut nuntă [γάμος] în Cana Galileei [Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας], și era [și] Mama lui Iisus acolo [καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ]!

2. Și a fost chemat și Iisus și Ucenicii Lui la nuntă.

3. Și terminându-se vinul [ὑστερήσαντος οἴνου] [la nuntă], a zis Mama lui Iisus către El: „Vin nu au [Οἶνον οὐκ ἔχουσιν]”.

4. [Și] Iisus zise ei: „Ce [Îmi este] Mie și ție, femeie? Încă nu a venit ceasul Meu [Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; Οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου]”.

5. [Dar] Mama Lui le-a zis slujitorilor: „Orice are să vă zică vouă, faceți [Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε]!”.

6. Și erau acolo șase vase de piatră [ὑδρίαι λίθιναι ἓξ], puse pentru curățirea iudeilor, având câte două sau trei metrite[2] [χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς].

7. [Și] Iisus le zise lor[3]: „Umpleți vasele de apă [Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος]!”. Și le-au umplut pe ele până sus.

8. Și [apoi Iisus] le zise lor: „Scoateți acum și duceți stăpânului ospățului [ἀρχιτρικλίνῳ]!”. Și [ei] i-au dus.

9. Iar când stăpânul ospățului a gustat apa făcută vin [τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον], și nu știa de unde este – ci [doar] slujitorii știau, care scoseseră apa [din vasele de piatră] – stăpânul ospățului l-a chemat pe mire

10. și îi zise lui: „Tot omul pune întâi [la masă] vinul cel bun [Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν], și, când [oamenii] au să se îmbete [καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν], atunci [îl pune] pe cel slab [τότε τὸν ἐλάσσω]. Tu [însă] ai păstrat vinul cel bun până acum [σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι]”.

11. Acest început al semnelor [τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων] [Lui], Iisus l-a făcut în Cana Galileei și [astfel] Și-a arătat slava Lui [καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ]. Și Ucenicii Lui au crezut întru El [καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτου].


[1] După ce Își adunase primii 4 Ucenici: pe Andreas, Petros, Filippos și Natanail.

[2] Măsura μετρητής pentru lichide, cf. Gingrich Greek Lexicon, era de circa 40 de litri. Ceea ce înseamnă că un vas conținea aproape 80 sau 120 de litri. Așa că metritisul nu are nimic de-a face cu vadra, despre care vorbește ed. BOR 1988, care are circa 10 litri.

[3] Slujitorilor cu care vorbise Maica Domnului.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *