Ioannis, cap. 2, 12-25, cf. BYZ

12. După aceea, [Iisus] s-a coborât întru Capernaum [Καπερναούμ], El și Mama Lui și frații Lui și Ucenicii Lui; și acolo au rămas nu multe zile [καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας].

13. Și era aproape Paștiul iudeilor [τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων]. Și Iisus S-a suit întru Ierusalim.

14. Și [El] a aflat în templu pe cei care vindeau boi [βόας] și oi [πρόβατα] și porumbițe [περιστεράς] și pe schimbătorii de bani [τοὺς κερματιστὰς] șezând.

15. Și făcând bici din funii [φραγέλλιον ἐκ σχοινίων], [Iisus] i-a scos pe toți afară din templu [πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱερου], [cât] și oile și boii; și schimbătorilor de bani le-a vărsat schimbul[1] [καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τ κέρμα] și mesele [lor] le-a răsturnat [αὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν][2].

16. Și celor ce vindeau porumbițe, [Iisus] le-a zis: „Ridicați acestea de aici! Nu faceți casa Tatălui Meu casă de neguțătorie [οἶκον ἐμπορίου]!”.

17. Și și-au adus aminte Ucenicii Lui că scris este: „Râvna casei Tale mă va mânca pe mine [Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγετα με]”[3].

18. Atunci iudeii au răspuns și I-au zis Lui: „Ce semn ne arăți nouă, că faci acestea [Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;]?”.

19. [Și] Iisus le-a răspuns și le-a zis lor: „Stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica pe el [Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν]!”.

20. Atunci I-au zis [Lui] iudeii: „[În] 46 de ani s-a zidit templul acesta și Tu îl vei ridica pe el în 3 zile?”.

21. Dar Acesta zicea [acestea] despre templul trupului [το ναοῦ τοῦ σώματος] Său.

22. [Și] atunci când S-a ridicat din morți, Ucenicii Lui și-au adus aminte că aceasta zicea; și au crezut Scripturii și cuvântului pe care l-a zis Iisus.

23. Și când [Iisus] era în Ierusalime [ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις], la Paști, la praznic, [atunci] mulți au crezut întru numele Lui, văzând semnele Lui [αὐτοῦ τὰ σημεῖα][4] pe care [El] le făcea.

24. Dar Iisus Însuși nu Se încredința pe Sine lor [οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς], pentru că El îi cunoștea pe toți,

25. și [pentru] că nu avea nevoie ca cineva să-I mărturisească despre [vreun] om; căci El cunoștea ce era în [fiecare] om[5].


[1] Schimbul monetar.

[2] Și ne putem închipui foarte ușor ce babilonie era în templu, ce zarvă, atâta timp cât oamenii, boii, oile și porumbeii erau la un loc iar mulți stăteau cu mesele întinse și schimbau bani. Și pe toți aceștia ierarhia zilei nu îi considera deloc nocivi.

[3] A citat Ps. 68, 10, LXX, dar schimbând forma verbului: din aorist în viitor. Pentru că în LXX avem: „ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγν με [râvna casei Tale m-a mâncat pe mine]”.

[4] Minunile Lui.

[5] El știa ce gândea, ce simțea, ce dorea, cine era, ce făcuse în viața lui fiecare om pe care îl întâlnea. Pentru că era Fiul lui Dumnezeu întrupat.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *