Ioannis, cap. 3, 1-21, cf. BYZ

1. Și era un om dintre farisei, numele lui [fiind] Nicodimos [Νικόδημος] [și acesta era] arhon [ἄρχων]/ căpetenie a iudeilor.

2. Acesta a venit către El[1] noaptea și i-a zis Lui: „Rabbi, [noi] știm că de la Dumnezeu ai venit Învățător [διδάσκαλος]; căci aceste semne nimeni [nu] poate a le face, pe care Tu le faci, dacă nu ar fi Dumnezeu cu el”.

3. [Și] Iisus i-a răspuns și i-a zis lui: „Amin, amin zic ție, dacă cineva nu are să se nască de sus [ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν], nu poate să vadă Împărăția lui Dumnezeu [οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεου]”.

4. [Și] Nicodimos zise către El: „Cum poate omul să se nască, bătrân fiind? Oare poate să intre a doua oară întru pântecele mamei lui și să se nască?”.

5. [Și] Iisus i-a răspuns [lui]: „Amin, amin zic ție, dacă cineva nu are să se nască din apă și Duh [ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος], nu poate să intre întru Împărăția lui Dumnezeu [οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεου].

6. [Căci] ceea ce e născut din trup, trup este, și ceea ce e născut din Duh, duh este.

7. Să nu te minunezi că ți-am zis ție: «Voi trebuie să vă nașteți de sus».

8. Duhul [Sfânt] suflă unde vrea [Τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ] și [tu] auzi glasul Lui [καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις], dar nu știi de unde vine [El] și unde merge [ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει]; astfel este tot cel născut din Duh [οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος][2].

9. Nicodimos I-a răspuns și I-a zis Lui: „Cum pot să fie acestea?”.

10. [Și] Iisus i-a răspuns și i-a zis lui: „Tu ești învățătorul lui Israil [ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ] și nu știi acestea?

11. Amin, amin zic ție, că [noi ceea] ce știm vorbim și [ceea] ce am văzut mărturisim; și mărturia noastră nu o primiți.

12. Dacă v-am spus vouă cele pământești și nu credeți, cum veți crede dacă am să vă spun vouă cele cerești?

13. Și nimeni [nu] s-a suit întru cer, fără numai Cel care S-a coborât din cer, Fiul omului, Cel care este în cer.

14. Și precum Mosis [Μωσῆς][3] a înălțat șarpele în pustie, astfel trebuie să Se înalțe [și] Fiul omului [οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρπου];

15. ca tot cel care crede întru El să nu piară [ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται], ci să aibă viață veșnică [ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον].

16. Căci Dumnezeu astfel a iubit lumea [Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον], încât L-a dat pe Fiul Lui, Cel Unul-născut [ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν], ca tot cel care crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică [ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον].

17. Căci Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Lui întru lume ca să judece [κρίνῃ] lumea, ci ca, prin El, să mântuiască lumea [ἀλλ᾽ ἵνα σωθ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτου].

18. Cel care crede întru El nu se judecă [Ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν ο κρίνεται]; dar cel care nu crede [întru El] deja a fost judecat [ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται], căci nu a crezut întru numele Celui Unuia-născut, Fiul lui Dumnezeu.

19. Și aceasta este judecata, că Lumina[4] a venit întru lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina [καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς]; căci faptele lor erau rele.

20. Căci tot cel care face rele urăște Lumina [Πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισε τὸ φῶς] și nu vine către Lumină [καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς], ca să nu se scoată la lumină faptele lui [ἵνα μ ἐλεγχθ τὰ ἔργα αὐτοῦ].

21. Dar cel care face adevărul vine către Lumină [ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς], ca să se facă cunoscute faptele lui, căci în Dumnezeu[5] sunt făcute”.


[1] Către Iisus.

[2] Omul duhovnicesc se asemănă harului lui Dumnezeu, care locuiește în el: e dinamic în mod continuu. Faptele lui nu pot fi aproximate, pentru că el e mereu o surpriză. Și așa cum Duhul Sfânt vine în om atunci când dorește și îl umple de vederi și de luminări dumnezeiești și de simțiri sfinte, tot la fel omul duhovnicesc nu poate fi intuit în acțiunile lui, pentru că el e condus pururea de Dumnezeu prin slava Lui.

[3] Sfântul Profet Moisis.

[4] Fiul lui Dumnezeu întrupat.

[5] Sunt făcute în slava lui Dumnezeu, fiind noi plini de slava Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *