Ioannis, cap. 3, 22-36, cf. BYZ

22. După [toate] acestea, a venit Iisus și Ucenicii Lui întru pământul Iudeii; și [Iisus] a rămas cu ei acolo și boteza [ἐβάπτιζεν].

23. Și era și Ioannis[1] botezând în Enon [Αἰνὼν], aproape de Salim [Σαλήμ], căci erau ape multe acolo; și [oamenii] veneau și se botezau.

24. Căci Ioannis nu era încă aruncat întru închisoare.

25. Atunci a fost o discuție între ucenicii lui Ioannis cu un iudeu despre curățire [περὶ καθαρισμοῦ][2].

26. Și [ucenicii lui] au venit către Ioannis și i-au zis lui: „Rabbi, Cel [care] era cu tine, pe Care tu L-ai mărturisit, [este acum] dincolo de Iordanis. Vezi [că] Acela botează și toți vin către El!”.

27. [Iar] Ioannis le-a răspuns și le-a zis: „Omul nu poate a lua nimic, dacă nu are să-i fie dat lui din cer [ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ].

28. Voi înșivă mărturisiți că am zis: «Nu sunt eu Hristos, ci [am spus aceasta], căci Trimis [Ἀπεσταλμένος] sunt înaintea Aceluia».

29. Cel care are mireasă este mire; iar prietenul mirelui, care stă și îl ascultă pe el, [cu] bucurie se bucură pentru glasul mirelui; așadar această bucurie a mea s-a împlinit [αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται].

30. [Căci] Acela trebuie a crește, iar eu a mă micșora.

31. [Iar] Cel care vine de sus este deasupra tuturor. [Pe când], cel care este din pământ, din pământ este și din pământ vorbește; [însă] Cel care vine din cer este deasupra tuturor.

32. Și ce a văzut și a auzit [El], aceea mărturisește; și mărturia Lui nimeni [nu] o primește [καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει].

33. [Dar] cel care a primit mărturia [Lui] [Ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν], [acela] a pecetluit că Dumnezeu este adevărat [ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν].

34. Căci pe Care L-a trimis Dumnezeu, [Acela] vorbește cuvintele lui Dumnezeu; căci Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură [οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα].

35. Tatăl Îl iubește pe Fiul și le-a dat pe toate[3] în mâna Lui.

36. Cel care crede întru Fiul are viață veșnică; dar cel care nu crede [în] Fiul nu va vedea viață [οὐκ ὄψεται ζωήν], ci urgia lui Dumnezeu rămâne peste el [ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν]”.


[1] Sfântul Ioannis Botezătorul.

[2] Despre curățirea pe care o cerea legea Sfântului Profet Moisis.

[3] Creaturile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.