Ioannis, cap. 4, 1-27, cf. BYZ

1. Așadar, când Domnul a cunoscut că fariseii au auzit că Iisus face mai mulți ucenici decât Ioannis și botează

2. deși nu Iisus Însuși boteza, ci Ucenicii Lui –

3. a lăsat Iudea [Ἰουδαία] și a plecat întru Galilea [Γαλιλαία].

4. Și El trebuia să treacă prin Samaria [Σαμαρεία].

5. Atunci [Iisus] a venit într-o cetate a Samariei, numită Sihar [Συχάρ], aproape de locul pe care l-a dat Iacov [Ἰακὼβ] lui Iosif [Ἰωσὴφ], fiul lui;

6. și era acolo fântâna lui Iacov. [Și] atunci, Iisus [fiind] ostenit de călătorie, astfel ședea la fântână. [Și] era ca [la] ceasul al șaselea [din zi].

7. [Și] o femeie din Samaria a venit [ca] să scoată apă; [iar] Iisus îi zise ei: „Dă-Mi să beau!”.

8. Căci Ucenicii Lui se duseseră întru cetate, ca să cumpere mâncăruri [τροφὰς].

9. Atunci, femeia samaritisă [ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις] Îi zise Lui: „Cum, Tu, iudeos fiind, ceri să bei de la mine, [eu] fiind femeie samaritisă?” – pentru că iudeii n-aveau de-a face[1] [cu] samariteii –.

10. [Și] Iisus i-a răspuns și i-a zis ei: „Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și Cine este Cel care îți zice ție: « Dă-Mi să beau!», tu ai fi cerut de la El și [Acela] ți-ar fi dat ție apă vie [ὕδωρ ζῶν]”.

11. Zise Lui femeia: „Doamne, nici găleată [nu] ai și fântâna este adâncă; așadar, de unde ai apa cea vie [τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν]?

12. Nu cumva ești Tu mai mare [μείζων] [decât] tatăl nostru, Iacov, care ne-a dat nouă fântâna, și el [însuși] a băut din ea, și fiii lui, și dobitoacele lui?”.

13. [Și] Iisus i-a răspuns și i-a zis ei: „Tot cel care va bea din apa aceasta, va înseta iarăși;

14. dar [cel] care are să bea din apa pe care Eu i-o voi da lui, nu are să înseteze întru veac; ci apa pe care i-o voi da lui se va face în el izvor de apă izvorând întru viață veșnică [πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον]”.

15. Zise către El femeia: „Doamne, dă-mi mie această apă, ca să nu [mai] însetez, nici să [mai] vin aici [pentru] a scoate [apă]!”.

16. Zise ei Iisus: „Mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici!”.

17. [Iar] femeia I-a răspuns și I-a zis: „Nu am bărbat!”. Zise ei Iisus: „Bine ai spus că: «Bărbat nu am»!”.

18. Căci cinci bărbați ai avut, și acum, pe care îl ai, nu îți este ție bărbat! Aceasta adevărat ai spus”.

19. Zise Lui femeia: „Doamne, văd că Tu ești Profet [προφήτης].

20. Părinții noștri s-au închinat în muntele acesta; și voi spuneți că în Ierosolime [Ἱεροσολύμοις] este locul unde trebuie a se închina [ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεν] [oamenii]”.

21. Zise ei Iisus: „Femeie, crede Mie [πίστευσόν μοι], că vine ceasul, când nici în muntele acesta, nici în Ierosolime [ἐν Ἱεροσολύμοις] [nu] vă veți închina Tatălui.

22. Voi vă închinați căruia nu știți; noi[2] ne închinăm Căruia știm; că mântuirea din iudei este [ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν].

23. Dar vine ceasul și acum este [Ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν], când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și adevăr [ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία]; căci și Tatăl pe aceștia îi caută [καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ], pe cei care se închină Lui [τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν].

24. Duh [este] Dumnezeu [Πνεῦμα ὁ θεός]; și cei care se închină Lui, în duh și adevăr trebuie a se închina [καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν]”.

25. Zise Lui femeia: „Știm că vine Mesias [Οἶδα ὅτι Μεσας ἔρχεται] – Cel care Se cheamă Hristos [ὁ λεγόμενος Χριστς]; când Acela are să vină, ne va vesti nouă toate [ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα]”.

26. Zise ei Iisus: „Eu sunt, Cel care îți vorbesc ție [γ εμι, ὁ λαλῶν σοι]!”.

27. Și spre Acesta au venit Ucenicii Lui și [ei] s-au minunat [ἐθαύμασαν] că [Iisus] vorbea cu femeia; dar nimeni [nu] a zis: „Ce întrebi?” sau: „Ce vorbești cu ea?”.


[1] Nu aveau relații între ei, pentru că iudeii îi disprețuiau pe samaritei.

[2] Iudeii.

Miheas, cap. 5, 4-14, cf. LXX

4. Când Assirios [Ἀσσύριος] are să vină peste pământul vostru și când are să pună piciorul peste țara voastră și se vor scula împotriva lui șapte păstori și opt mușcături de oameni [ὀκτὼ δήγματα ἀνθρώπων],

5. și vor paște pe Assur [Ασσουρ] în sabie și pământul lui Nevrod [Νεβρωδ] în șanțul lui și va mântui din Assur când are să vină peste pământul vostru și când are să pună piciorul peste hotarele voastre.

6. Și va fi rămășița lui Iacov în[tre] neamuri [καὶ ἔσται τὑπόλειμμα τοῦ Ιακωβ ἐν τοῖς ἔθνεσιν], în mijlocul a multe popoare, ca roua căzând de la Domnul [ὡς δρόσος παρὰ κυρίου πίπτουσα] și ca mieii pe iarbă, ca să nu se adune niciunul și nici să stea în[tre] fiii oamenilor.

7. Și va fi rămășița lui Iacov în[tre] neamuri, în mijlocul a multe popoare, ca leul în[tre] vite în dumbravă și ca puiul de leu în turmele oilor, ca [atunci] când are să treacă și are să apuce deoparte și nu are să fie care să scoată [din ghearele lui].

8. Se va înălța mâna ta peste cei care te chinuiesc și toți vrăjmașii tăi vor pieri.

9. „Și va fi în ziua aceea”, zice Domnul, „și voi pierde caii tăi din mijlocul tău și voi nimici carele tale

10. și voi nimici cu totul cetățile pământului tău și voi înlătura toate fortărețele tale

11. și voi înlătura farmecele tale din mâinile tale și [oameni] răspunzând nu vor mai fi în tine

12. și voi nimici cu totul pe cele cioplite ale tale și stâlpii tăi din mijlocul tău și nu ai să te mai închini lucrurilor mâinilor tale[1]

13. și voi tăia crângurile tale din mijlocul tău și voi nimici cetățile tale

14. și voi face răzbunare în urgie și în mânie în[tre] neamuri [καὶ ποιήσω ἐν ὀργῇ καὶ ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν], pentru [cele] care nu au ascultat”.


[1] Idolilor.