Epistola către Colossei, cap. 4, BYZ

1. Domnilor [Οἱ κύριοι], dați robilor [ce este] drept și cinste [τὴν ἰσότητα], știind că și voi aveți Domn [κύριον] în ceruri!

2. Stăruiți [în] rugăciune, priveghind în aceasta în mulțumire [γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστία]!

3. Rugându-vă împreună și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă nouă ușa cuvântului [ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου], [ca] să spun taina lui Hristos, pentru Care și sunt legat [λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ χριστοῦ, δι᾽ ὃ καὶ δέδεμαι] [în lanțuri],

4. ca să o arăt pe ea, așa cum se cuvine mie a grăi[1].

5. În înțelepciune umblați față de cei [din] afară[2] [Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω], răscumpărând vremea [τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι]!

6. Cuvântul vostru [să fie] întotdeauna în har [ἐν χάριτι], sărat [cu] sare [ἅλατι ἠρτυμένος], [pentru ca] voi să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia [în] parte.

7. Toate cele despre mine vi le va arăta vouă Tihicos [Τυχικός], iubitul frate [ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς] și credincios slujitor [καὶ πιστὸς διάκονος] și împreună-rob [cu mine] în Domnul [καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ];

8. pe care l-am trimis către voi întru însăși aceasta, ca să știe despre voi și să mângâie [παρακαλέσῃ] inimile voastre;

9. [împreună] cu Onisimos [Ὀνησίμος], credinciosul și iubitul frate, care este dintre voi. Toate cele de aici vi le va face cunoscute vouă.

10. Vă îmbrățișează pe voi Aristarhos [Ἀρίσταρχος], cel întemnițat împreună cu mine, și Marcos [Μάρκος], vărul lui Barnabas [ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβᾳ], pentru care ați primit porunci – dacă are să vină către voi, primiți-l pe el! –

11. și Iisus, cel chemat Iustos [καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος], cei care sunt din tăierea împrejur; numai aceștia au lucrat împreună [cu mine] întru Împărăția lui Dumnezeu, care mi s-au făcut mie mângâiere [παρηγορία].

12. Vă îmbrățișează pe voi Epafras [Ἐπαφρᾶς] cel dintre voi, robul lui Hristos, totdeauna luptându-se pentru voi în rugăciuni, ca să stați desăvârșiți și împliniți în[tru] toată voia lui Dumnezeu.

13. Căci mărturisesc lui că are râvnă multă pentru voi și [pentru] cei [care sunt] în Laodicea [Λαοδικείᾳ] și [pentru] cei [care sunt] în Ierapolis [Ἱεράπoλις].

14. Vă îmbrățișează pe voi Lucas [Λουκᾶς], doctorul cel iubit [ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός], și Dimas [Δημᾶς].

15. Îmbrățișați pe frații [care sunt] în Laodicea, și pe Nimfas [Νυμφᾶς], și Biserica din casa lui [καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν]!

16. Și când are să se citească epistola [aceasta] de către voi [Καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἐπιστολ], faceți ca să se citească [ea] și în Biserica laodiceilor, și pe cea din Laodicea [luați-o], ca și voi să o citiți!

17. Și spuneți-i lui Arhippos [Ἄρχιππος]: „Vezi de slujirea pe care ai primit-o în[tru] Domnul, ca pe ea să o împlinești!”.

18. Salutare [scrisă cu] a mea mână, a lui Pavlos [Παῠλος]. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele! Harul [să fie] cu voi! Amin.


[1] Așa cum se cuvine mie, ca Apostol, să o vestesc.

[2] Din afara Bisericii.