Epistola catre Colossei, cap. 2, cf. BYZ

1. Căci voiesc [ca] voi să știți cât de mare luptă [ἀγῶνα] am pentru voi și [pentru] cei [care se află] în Laodicea și [pentru] câți n-au văzut fața mea în trup[1],

2. [pentru] ca să se mângâie inimile lor, [ca unii] ținuți împreună în dragoste [συμβιβασθέντων ἐν ἀγάπη][2] și întru toată bogăția plinătății înțelegerii [καὶ εἰς πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως], întru cunoașterea tainei lui Dumnezeu și a Tatălui și a lui Hristos [εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ τοῦ χριστοῦ],

3. în Care sunt ascunse [ἀπόκρυφοι] toate comorile înțelepciunii [οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας] și ale cunoașterii [καὶ τῆς γνώσεως].

4. Și aceasta zic, ca nu cumva cineva să vă înșele pe voi în cuvânt îndoielnic [πιθανολογίᾳ][3].

5. Căci chiar dacă [cu] trupul sunt departe, însă [cu] duhul [meu] sunt [împreună] cu voi, bucurându-mă și văzând a voastră rânduială [τὴν τάξιν] și tăria/ statornicia [τὸ στερέωμα] întru Hristos a credinței voastre.

6. Așadar, precum L-ați primit [παρελάβετε][4] pe Hristos Iisus Domnul, în El să [și] umblați [ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε],

7. înrădăcinându-vă și zidindu-vă în El [ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ], și întărindu-vă în credință [καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει], precum ați fost învățați [καθὼς ἐδιδάχθητε], și prisosind în ea[5] în mulțumire[6] [περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστία]!

8. Vedeți [ca] nu cumva vreunul să fie cel care vă strică/ vă jefuiește pe voi [Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν] prin filosofie [διὰ τῆς φιλοσοφίας] și [prin] deșarta înșelăciune [καὶ κενῆς ἀπάτης], [cea] după predaniile/ tradițiile oamenilor [κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων], după stihiile lumii [κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου] și [care] nu [sunt] după Hristos!

9. Căci în El[7] locuiește [ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ], în mod trupește [σωματικῶς], toată plinătatea dumnezeirii [πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος][8].

10. Și [voi] sunteți împliniți [πεπληρωμένοι] în[tru] El, Care este capul a toată începătoria și stăpânirea [ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας][9];

11. în[tru] Care ați și fost tăiați împrejur [cu] tăiere împrejur nefăcută de mână, în[tru] dezbrăcarea trupului de păcatele cărnii [ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός], în tăierea împrejur a lui Hristos,

12. împreună îngropați cu El în Botez [συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι], în[tru] Care ați și înviat prin credința lucrării lui Dumnezeu [ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεου], Cel care L-a înviat pe El din morți [τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν].

13. Și pe voi, morți fiind în fărădelegi [νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς παραπτώμασιν] și în netăierea împrejur a trupului vostru [καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν], pe voi v-a făcut vii [împreună] cu El [συνεζῳοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ], iertându-ne nouă toate fărădelegile [χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα],

14. ștergând scrisul de mână al poruncilor [ἐξαλείψας χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν], cel de deasupra noastră [τὸ καθ᾽ ἡμῶν], care era împotriva noastră [ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν]; și pe acela l-a ridicat din mijloc[ul nostru] [καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου], pironindu-l pe el pe cruce [προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρω];

15. dezbrăcând [de puterea lor] începătoriile și stăpânirile [demonilor] [ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας], [El] le-a făcut de batjocură în îndrăzneala [ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησία] [Lui], biruindu-le pe ele în El [θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ][10].

16. Așadar, să nu vă judece cineva pe voi pentru mâncare sau pentru băutură sau cu privire [la vreo] sărbătoare sau lună nouă sau [pentru] sabaturi,

17. care sunt umbră ale celor viitoare [σκι τῶν μελλόντων], iar trupul [este] al lui Hristos!

18. Nimeni să nu vă răpească vouă premiul [Μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω], vrând în „smerită cugetare” [θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ] și [în] „închinarea la Îngeri”[11] [καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων], intrând în [cele] pe care nu le-a văzut [ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων], în zadar îngâmfându-se de către minte trupul lui [εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτου],

19. și neținându-se de cap[12], din care [este] tot trupul, [și] prin încheieturi și legături susținându-se și ținându-se împreună, crește creșterea lui Dumnezeu [αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ]!

20. [Dar] dacă ați murit cu Hristos, [adică] de la stihiile lumii, de ce [vă comportați] ca [unii] trăind în lume [și] vă supuneți la porunci [ca acestea]:

21. „Să nu iei! Să nu guști! Să nu atingi!” –

22. care sunt toate întru stricăciune, [spre] folosire – potrivit poruncilor și învățăturilor oamenilor [κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων]?

23. Care sunt [și] au cuvânt de înțelepciune în așa-zisa „credință” [Ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ] și [în] „smerita cugetare” și în „necruțarea trupului”, [dar] nu [sunt] spre cinstea cuiva [οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ], [ci] spre săturarea trupului [πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός].


[1] Pentru câți nu m-au văzut la față și nu am vorbit cu ei față către față.

[2] Ținuți împreună în comuniunea dragostei. Pentru că Biserica se caracterizează în primul rând ca o comuniune a dragostei.

[3] Un substantiv compus din adjectivul πιθανός [probabil, nesigur, îndoielnic] și substantivul λογός [cuvânt].

[4] Prin propovăduirea Bisericii.

[5] În credință.

[6] Adusă lui Dumnezeu. În rugăciuni de mulțumire aduse lui Dumnezeu.

[7] În persoana lui Hristos.

[8] Pentru că dumnezeirea Lui s-a unit cu firea Sa umană, luată din Preacurata Fecioară, în persoana cea una și veșnică a lui Hristos Dumnezeu.

[9] Atât pentru Îngeri cât și pentru oameni.

[10] În persoana Lui.

[11] Sfântul Pavlos se referă aici la o așa-zisă „smerită cugetare” și la o pretinsă „închinare la Îngeri”, pe care el le combate.

[12] Hristos.