Ioannis, cap. 4, 43-54, cf. BYZ

43. Iar după cele două zile, [Iisus] a ieșit de acolo și S-a dus întru Galilea.

44. Căci Iisus Însuși a mărturisit că Profetul, în patria lui, cinste nu are [προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει].

45. Așadar, când [Iisus] a venit întru Galilea, L-au primit pe El galileii [οἱ Γαλιλαῖοι], văzând toate[1] pe care [El] le-a făcut în Ierusalime în [timpul] sărbătorii; căci și ei au venit întru/ la sărbătoare[2].

46. Atunci, Iisus a venit iarăși întru Cana Galileei, unde a făcut apa vin. Și era [acolo] cineva împărătesc [τις βασιλικός], al cărui fiu era bolnav în Capernaum [Καπερναούμ].

47. Acesta, auzind că Iisus a venit din Iudea întru Galilea, s-a dus către El și Îl ruga pe El ca să coboare și să vindece pe fiul lui; căci era aproape a muri.

48. Atunci Iisus a zis către el: „Dacă nu aveți să vedeți semne și minuni, nu aveți să credeți [Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε]”.

49. [Și] zice către El cel împărătesc: „Doamne [Κύριε], coboară [mai] înainte să moară copilul meu!”.

50. [Și] Iisus zice lui: „Mergi! Fiul tău trăiește”. Și omul a crezut cuvântului [ἐπίστευσεν τῷ λόγῳ] pe care i l-a spus lui Iisus și s-a dus.

51. Dar îndată, el coborând, robii lui l-au întâmpinat pe el și i-au vestit zicând că: „Copilul tău trăiește”.

52. Atunci a cerut [să afle] de la ei ceasul în care [copilului] i-a fost mai bine [κομψότερον ἔσχεν]. Și i-au zis lui că: „Ieri, la ceasul al 7-lea, febra/ fierbințeala [ὁ πυρετός] l-a lăsat pe el”.

53. Atunci tatăl a cunoscut că [fiul lui s-a vindecat] în ceasul acela, în care i-a zis lui Iisus că „Fiul tău trăiește”; și a crezut el și toată casa lui [καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη] [în Domnul].

54. Iar acesta [este] al doilea semn [δεύτερον σημεῖον] [pe care] l-a făcut Iisus, venind din Iudea întru Galilea.


[1] Văzând toate de aici are sensul: pentru că au văzut toate.

[2] Și cei din Galilea au participat la sărbătoarea de la Ierusalim și atunci au văzut ce a făcut Domnul la Ierusalim în timpul sărbătorii.