Ioannis, cap. 5, 1-18, cf. BYZ

1. După aceasta era o sărbătoare a iudeilor și Iisus S-a suit întru Ierusalim.

2. Și este în Ierusalime o scăldătoare de-a oii [ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα], care se numește în evraisti [Ἑβραϊστὶ]/ evreiește Bitesda [Βηθεσδά], având cinci porticuri/ pridvoare [στοὰς].

3. În acestea[1] zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei [ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κνησιν].

4. Căci un Înger, după [oarecare] vreme [κατὰ καιρὸν], se cobora în scăldătoare și tulbura apa; [și] atunci, cel intrat întâi [ὁ πρῶτος ἐμβὰς] după tulburarea apei, se făcea sănătos, indiferent de ce boală ar fi fost ținut [ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι].

5. Și era acolo un oarecare om, 38 de ani având în boală [τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενεία][2].

6. Pe acesta văzându-l Iisus zăcând, și cunoscând că are deja multă vreme [de când e bolnav], îi zice lui: „Voiești să fii sănătos [Θέλεις γις γενέσθαι]?”.

7. [Și] bolnavul I-a răspuns Lui: „Doamne, nu am om ca, [atunci] când are să se tulbure apa, să mă pună întru scăldătoare; ci în [timpul în] care vin eu [ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγω], altul se coboară înaintea mea!”.

8. [Și] Iisus îi zice lui: „Scoală-te, ia-ți patul tău, și umblă!”.

9. Și îndată omul s-a făcut sănătos, și și-a luat patul lui și umbla. Dar era sabat în ziua aceea.

10. Așadar, iudeii ziceau celui care fusese vindecat: „Sabat este; nu-ți este îngăduit ție să-ți iei patul!”.

11. [Și el] le-a răspuns lor: „Cel care m-a făcut pe mine sănătos, Acela mi-a zis: «Ia-ți patul tău și umblă!»”.

12. Atunci [iudeii] l-au întrebat pe el: „Cine este omul, cel care ți-a zis ție: «Ia-ți patul tău și umblă!»?”.

13. Dar cel care fusese vindecat nu știa cine este [El]; căci Iisus S-a dat deoparte [ἐξένευσεν], mulțime fiind în [acel] loc.

14. După acestea, Iisus îl află pe el în templu și i-a zis lui: „Vezi, sănătos te-ai făcut! Să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău [χεῖρόν τί]!”.

15. [Și] omul s-a dus și a vestit iudeilor că Iisus este Cel care l-a făcut pe el sănătos.

16. Și de aceea iudeii Îl prigoneau [ἐδίωκον] pe Iisus și căutau să-L omoare pe El [ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι]: căci [El] făcea acestea în sabat.

17. Dar Iisus le-a răspuns lor: „Tatăl Meu până acum lucrează, [de aceea] și Eu lucrez”.

18. Așadar, pentru aceasta iudeii Îl căutau pe El [și] mai mult să-L omoare: căci nu numai [că] dezlega sabatul[3], ci și Tată al Lui zicea [despre] Dumnezeu[4], egalul lui Dumnezeu făcându-Se pe Sine [σον ἑαυτὸν ποιῶν τ θε].


[1] În porticuri.

[2] Care era de 38 de ani bolnav.

[3] Arăta că în timpul sabatului se pot face fapte bune și că el nu trebuie să fie o odihnire a celor credincioși de la cele bune.

[4] Spunea că Tatăl Lui este Dumnezeu.