Ioannis, cap. 5, 19-29, cf. BYZ

19. Atunci Iisus a răspuns și le-a zis lor: „Amin, amin zic vouă: Fiul nu poate a face de la Sine nimic, dacă nu are să-L vadă pe Tatăl făcând ceva. Căci [cele] pe care are să le facă Acela, pe acelea și Fiul asemenea le face.

20. Căci Tatăl iubește pe Fiul și pe toate I le arată Lui, pe care El[1] le face; și mai mari lucruri [decât] acestea Îi va arăta Lui[2], ca voi să vă minunați [ἵνα ὑμεῖς θαυμζητε][3].

21. Căci precum Tatăl îi învie pe cei morți și îi face vii, așa și Fiul, pe care voiește, îi face vii.

22. Căci nici Tatăl [nu] judecă pe nimeni [Οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα], ci toată judecata a dat-o Fiului [ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱω];

23. ca toți să cinstească pe Fiul, precum cinstesc pe Tatăl. Cel care nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, Care L-a trimis pe El.

24. Amin, amin zic vouă că cel care aude cuvântul Meu și crede Celui care M-a trimis pe Mine [καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με], are viață veșnică; și întru judecată nu vine [καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται], ci s-a mutat din moarte întru viață [ἀλλὰ μεταββηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν].

25. Amin, amin zic vouă că vine ceasul și acum este [ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν], când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei care vor auzi vor trăi [ζήσονται][4].

26. Căci precum Tatăl are viață în Sine [Însuși] [Ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ], așa I-a dat și Fiului a avea viață în Sine [Însuși] [οὕτως ἔδωκεν καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτω];

27. și I-a dat Lui putere [ἐξουσίαν] și a face judecată [καὶ κρίσιν ποιεῖν], căci este Fiul omului.

28. Nu vă minunați de aceasta! Căci vine ceasul, în care toți cei [care sunt] în mormânturi vor auzi glasul Lui,

29. și vor ieși, cei care au făcut cele bune, întru învierea vieții [εἰς ἀνάστασιν ζωῆς]; iar cei care au făcut cele rele, întru învierea judecății [εἰς ἀνάστασιν κρίσεως]”.


[1] Tatăl.

[2] Va arăta Tatăl Fiului.

[3] Pentru că aceasta ar fi trebuit să fie starea iudeilor în fața Domnului: aceea de minunare, de umplere de har și de bucurie pentru câte vedeau și auzeau de la El și pentru toate câte El le făcea în mijlocul lor.

[4] Vor trăi duhovnicește, vor trăi ca niște oameni Sfinți.

*

Ioannis, 5, 30-47; 6, 1-2, cf. BYZ este aici.