Ioannis, cap. 6, 22-40, cf. BYZ

22. A doua zi, mulțimea, care sta de cealaltă parte a mării, văzând că altă corăbioară [πλοιάριον] nu era acolo, fără numai una, aceea întru care au intrat Ucenicii Lui și că Iisus nu a intrat împreună [cu] Ucenicii Lui întru corăbioară, ci numai Ucenicii Lui au plecat –

23. ci alte corăbioare au venit din Tiberias[1] aproape de locul unde au mâncat pâinea, mulțumind Domnului [εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου] –

24. așadar, când mulțimea a văzut că Iisus nu este acolo și nici Ucenicii Lui, ei au intrat întru corăbii și au venit întru Capernaum, căutându-L pe Iisus [ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν].

25. Și aflându-L pe El dincolo de mare, I-au zis Lui: „Rabbi, când ai ajuns aici?”.

26. [Și] Iisus le-a răspuns lor și a zis: „Amin, amin zic vouă: Mă căutați pe Mine nu pentru că ați văzut semne [σημεῖα][2], ci pentru că ați mâncat din ale pâinilor [ἐκ τῶν ἄρτων][3] și v-ați săturat.

27. Lucrați nu [pentru] mâncarea cea pieritoare [τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην], ci [pentru] mâncarea ce rămâne întru viață veșnică [τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον], pe care Fiul omului o va da vouă! Căci pe Acesta L-a pecetluit [ἐσφράγισεν] Dumnezeu Tatăl.

28. Atunci, [ei] au zis către El: „Ce să facem, ca să lucrăm lucrurile lui Dumnezeu?”.

29. A răspuns Iisus și le-a zis lor: „Acesta este lucrul lui Dumnezeu [Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεου], ca să credeți întru Care L-a trimis Acela[4] [ἵνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος]”.

30. Atunci I-au zis Lui: „Așadar, ce semn faci Tu, ca să vedem și să credem Ție? Ce lucrezi?

31. Părinții noștri au mâncat manna [τὸ μάννα] în pustie, precum este scris: «Pâine din cer le-a dat lor să mănânce»”.

32. Atunci le-a zis lor Iisus: „Amin, amin zic vouă, nu Mosis [Μωσῆς] v-a dat vouă pâine din cer; ci Tatăl Meu [ὁ πατήρ μου] vă dă vouă pâinea din cer, cea adevărată [δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν]!

33. Căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer [Ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ] și viață dând lumii [καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ]”.

34. Atunci au zis către El: „Doamne, totdeauna dă-ne nouă pâinea aceasta!”.

35. Dar Iisus le-a zis lor: „Eu sunt pâinea vieții [Ἐγώ εἰμι ρτος τς ζως]! Cel care vine către Mine nu are să flămânzească și cel care crede întru Mine nu are să înseteze vreodată.

36. Dar v-am spus vouă [aceasta], căci M-ați și văzut pe Mine și [tot] nu credeți.

37. Pe tot [cel] pe care Mi-l dă Mie Tatăl către Mine va veni [Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει]; și pe cel care vine către Mine nu am să îl scot afară [καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω].

38. Căci M-am coborât din cer, nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis pe Mine.

39. Și aceasta este voia Celui care M-a trimis pe Mine, a Tatălui: ca pe tot [cel] care Mi l-a dat Mie, să nu-l pierd de la El [μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ], ci îl voi învia pe el [în] ziua cea de apoi [ἀλλὰ ναστσω ατ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα].

40. Și aceasta este voia Celui care M-a trimis pe Mine: ca tot cel care Îl vede pe Fiul și crezând întru El, să aibă viață veșnică și Eu îl voi învia pe el [ἀναστήσω αὐτὸν] [în] ziua cea de apoi”.


[1] Forma de N. sg.: Τιβεριάς.

[2] Minuni. Minunile pe care le-am făcut în fața voastră.

[3] Din pâinile înmulțite în mod minunat.

[4] Dumnezeu Tatăl.