Ioannis, cap. 6, 41-59, cf. BYZ

41. Atunci, iudeii murmurau despre El, căci a zis: „Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer”.

42. Și ziceau: „Nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif, Căruia noi Îi știm tatăl și mama? Atunci cum zice El că «Din cer M-am coborât»?”.

43. Atunci a răspuns Iisus și le-a zis lor: „Nu murmurați unii cu alții!

44. Nimeni [nu] poate să vină către Mine, dacă nu are să-l tragă pe el Tatăl, Cel care M-a trimis pe Mine, și Eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi.

45. Scris este în Profeți: «Și vor fi toți învățați ai lui Dumnezeu [Καὶ ἔσονται πάντες διδακτο θεου]». Așadar, tot cel care a auzit de la Tatăl și a învățat [de la El], vine către Mine.

46. [Asta] nu [înseamnă] că pe Tatăl L-a văzut cineva [Οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις], fără numai Cel care este din Dumnezeu, Acela L-a văzut pe Tatăl.

47. Amin, amin zic vouă, cel care crede întru Mine are viață veșnică.

48. Eu sunt pâinea vieții.

49. Părinții voștri au mâncat manna în pustie și au murit.

50. Aceasta este pâinea care se coboară din cer: ca să mănânce cineva din ea și să nu moară.

51. Eu sunt pâinea cea vie [ὁ ἄρτος ὁ ζῶν], care s-a coborât din cer! Dacă cineva are să mănânce din această pâine, [acela] va trăi întru veac. Și pâinea însă pe care Eu o voi da este trupul Meu, pe care Eu îl voi da pentru viața lumii”.

52. Atunci se certau iudeii unii cu alții, zicând: „Cum poate Acesta să ne dea nouă trupul [Lui] să-l mâncăm?”.

53. Atunci le-a zis lor Iisus: „Amin, amin zic vouă, dacă nu aveți să mâncați trupul Fiului omului și [nu] aveți să beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă.

54. Cel care mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia pe el [în] ziua cea de apoi.

55. Căci trupul Meu este cu adevărat mâncare [βρῶσις] și sângele Meu este cu adevărat băutură [πόσις].

56. Cel care mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, [acela] în Mine rămâne [μένει] și Eu [rămân] în el.

57. Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu, [la fel] și Eu trăiesc pentru Tatăl [κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα]; și cel care Mă mănâncă pe Mine, și acela va trăi pentru Mine [καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος ζήσεται δι᾽ ἐμέ].

58. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer! Nu precum au mâncat părinții voștri manna și au murit; [ci], cel care mănâncă această pâine, va trăi întru veac”.

59. Acestea [toate] le-a zis [Iisus] în sinagogă, învățând în Capernaum.