Ioannis, cap. 6, 60-71, cf. BYZ

60. Atunci, auzind mulți dintre Ucenicii Lui, au zis: „Greu este cuvântul acesta! Cine poate a-l auzi pe el?”.

61. Iar Iisus, știind în Sine că murmură despre [cuvântul] acesta, le-a zis lor: „[Cuvântul] acesta vă scandalizează [σκανδαλίζει]/ vă smintește pe voi?

62. Atunci [cât de mult vă veți scandaliza], dacă aveți să vedeți pe Fiul omului suindu-Se [acolo] unde era mai înainte?

63. Duhul[1] este Cel care face viu [τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν], trupul nu folosește [la] nimic [ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν][2]. Cuvintele pe care Eu vi le spun vouă sunt duh [πνεῦμά][3] și sunt viață [ζωή].

64. Dar sunt între voi unii care nu cred”. Căci Iisus știa dintru început [ἐξ ἀρχῆς], care sunt cei care nu cred și cine este cel care Îl va vinde pe El.

65. Și [Iisus] zicea: „De aceea v-am spus vouă, că nimeni [nu] poate să vină către Mine, dacă nu are să-i fie dat lui de către Tatăl Meu”.

66. De atunci mulți [dintre] Ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El.

67. Atunci a zis Iisus celor doisprezece: „Nu vreți și voi a vă duce?”.

68. Atunci I-a răspuns Lui Simon Petros: „Doamne, la cine ne vom duce? [Tu] ai cuvintele vieții veșnice.

69. Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, al Celui viu”.

70. Le-a răspuns lor Iisus: „Nu Eu v-am ales pe voi, cei doisprezece? Și, [cu toate acestea], unul dintre voi este diavol [διάβολός]”.

71. Și [Iisus] zicea [despre] Iudas al lui Simon Iscariotis. Căci acesta avea a-L vinde pe El, unul fiind dintre cei doisprezece.


[1] Duhul Sfânt.

[2] Trupul nu folosește la nimic când e vorba să primim viață duhovnicească, pentru că viața duhovnicească este revărsarea slavei lui Dumnezeu în sufletul și în trupul nostru.

[3] Cuvintele Mele sunt duhovnicești, sunt pline de slavă dumnezeiască.