Ioannis, cap. 7, 1-24, cf. BYZ

1. Și Iisus, după acestea [toate][1], umbla în Galilea. Căci nu voia a umbla în Iudea, căci iudeii Îl căutau pe El să-L omoare.

2. Și era aproape sărbătoarea Facerea-corturilor [ἡ Σκηνοπηγία] a iudeilor.

3. Atunci, frații Lui[2] au zis către El: „Pleacă de aici și du-Te întru Iudea, ca și Ucenicii Tăi să vadă lucrurile pe care Tu le faci!

4. Căci nimeni [nu] face ceva în ascuns [ἐν κρυπτῷ], ci el caută a fi în mulțime [ἐν παρρησίᾳ][3]. [Iar] dacă faci acestea, [atunci] arată-Te pe Tine lumii!”.

5. [Și vorbeau astfel], pentru că nici frații Lui [nu] credeau întru El.

6. Atunci Iisus zice lor: „Vremea Mea încă [nu] a venit[4], dar vremea voastră [în]totdeauna este gata.

7. Lumea nu poate a vă urî pe voi, dar pe Mine Mă urăște [ἐμὲ δὲ μισεῖ], căci Eu mărturisesc [μαρτυρῶ] despre ea, căci lucrurile ei sunt rele [πονηρά].

8. Voi suiți-vă pentru sărbătoarea aceasta! [Dar] Eu încă nu Mă sui la sărbătoarea aceasta, căci vremea Mea încă nu s-a împlinit”.

9. Și acestea zicându-le lor, [El] a rămas în Galilea.

10. Și după [ce] s-au suit frații Lui [în Ierusalim], atunci și El S-a suit pentru sărbătoare, [însă] nu pe față [φανερῶς], ci ca pe ascuns [ἀλλ᾽ ὡς ν κρυπτῷ].

11. Atunci, iudeii Îl căutau pe El la sărbătoare și ziceau: „Unde este Acela?”.

12. Și șușoteală multă [γογγυσμὸς πολὺς] era pentru El în mulțimi. [Căci] unii ziceau că: „[El] este bun!”, [pe când] alții ziceau: „Nu, ci înșală [πλανᾷ] mulțimea!”.

13. Însă nimeni [nu] vorbea [cu] îndrăzneală [παρρησίᾳ] despre El, de frica iudeilor.

14. Dar [fiind] deja mijlocul sărbătorii, S-a suit Iisus întru templu și învăța [ἐδίδασκεν][5].

15. Și iudeii se minunau, zicând: „Cum știe Acesta Scripturile, ne[fiind] învățat?”.

16. Atunci, le-a răspuns lor Iisus și a zis: „Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui care M-a trimis pe Mine.

17. Dacă cineva are să voiască a face voia Lui, va cunoaște despre [această] învățătură dacă este din a lui Dumnezeu [ἐκ τοῦ θεοῦ] sau Eu vorbesc de la Mine Însumi.

18. Cel care vorbește de la sine, slava lui caută; dar cel care caută slava celui care l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate nu este în el.

19. Nu Mosis [Μωσῆς] v-a dat vouă legea și nimeni dintre voi [nu] face legea? De ce Mă căutați [ca] să Mă omorâți [Τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι]?”.

20. A răspuns mulțimea și a zis: „Ai demon [Δαιμόνιον ἔχεις]! Cine Te caută [ca] să Te omoare?”.

21. Iisus a răspuns și le-a zis lor: „Un lucru am făcut și toți vă minunați.

22. De aceea v-a dat Mosis tăierea împrejur – nu că de la Mosis este, ci de la părinți – și în sabat îl tăiați împrejur pe om.

23. Dacă omul primește tăierea împrejur în sabat ca să nu se strice legea lui Mosis, vă mâniați pe Mine că am făcut în sabat un om întreg sănătos?

24. Nu judecați după înfățișare [κατ᾽ ὄψιν], ci judecați judecată dreaptă [τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε]!”.


[1] După aceste evenimente.

[2] Frații Lui vitregi, adică fiii Sfântului Iosif, Logodnicul Maicii Domnului.

[3] Arătându-se cu îndrăzneală în public, în fața lumii.

[4] Nu a venit vremea răstignirii Mele. Pentru că atunci Mă voi duce în Ierusalim.

[5] Îi învăța pe oameni, le propovăduia.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *