Ioannis, cap. 7, 25-36, cf. BYZ

25. Atunci ziceau unii dintre ierosolimiți: „Nu este Acesta pe Care [ei] caută să-L ucidă?

26. Și, iată, [El] vorbește pe față [παρρησίᾳ] și [nu-I] zic Lui nimic! Nu cumva, cu adevărat, arhonții [οἱ ἄρχοντες]/ conducătorii [noștri] au cunoscut că Acesta este cu adevărat Hristos?

27. Dar pe Acesta Îl știm de unde este. Iar Hristos, când are să vină, nimeni nu știe de unde este”.

28. Atunci, a strigat Iisus în templu, învățând și zicând: „Și pe Mine Mă știți și știți de unde sunt. Și [Eu] nu am venit de la Mine, dar adevărat este Cel care M-a trimis pe Mine, pe Care voi nu Îl știți.

29. Eu Îl știu pe El[1], căci de la El sunt și Acela M-a trimis pe Mine”.

30. Deci căutau să-L prindă pe El. Și nimeni nu a pus mâna pe El, căci încă nu venise ceasul Lui.

31. Dar mulți din mulțime au crezut întru El și ziceau că: „Hristos, când are să vină, oare va face mai multe semne [decât] acestea, pe care El le-a făcut?”.

32. [Dar] au auzit fariseii mulțimea murmurând acestea despre El. Și fariseii și arhiereii au trimis slujitori ca să-L prindă pe El.

33. Atunci Iisus a spus: „Încă puțin timp [mai] sunt cu voi și Mă duc către Cel care M-a trimis pe Mine.

34. Mă veți căuta și nu Mă veți afla. Și unde sunt Eu, voi nu puteți să veniți”.

35. Atunci iudeii au zis între ei: „Unde are să se ducă Acesta, că noi nu-L vom afla pe El? Nu cumva întru diaspora ellinilor [εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων] are să se ducă și [v]a învăța [διδάσκειν][2] pe ellini?

36. Ce este cuvântul acesta pe care l-a zis: „Mă veți căuta și nu Mă veți afla. Și unde sunt Eu, voi nu puteți să veniți”?


[1] Pe Tatăl.

[2] În greacă avem un infinitiv activ.