Ioannis, cap. 7, 37-53, cf. BYZ

37. Dar în ziua cea din urmă [și] cea mare a sărbătorii, Iisus a stat [între ei] și a strigat, zicând: „Dacă cineva are să înseteze, să vină către Mine și să bea!

38. Cel care crede întru Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie [ποταμοὶ ὕδατος ζῶντος] vor curge din pântecele lui”.

39. Și aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească cei care cred întru El. Căci încă nu era [dat] Duhul Sfânt [οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον,], căci Iisus încă nu Se slăvise [ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη] [pe Sine][1].

40. Atunci, mulți din mulțime auzind cuvântul [acesta], ziceau: „Cu adevărat, Acesta este Profetul [Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης]!”.

41. [Iar] alții ziceau: „Acesta este Hristos [Οὗτός ἐστιν ὁ χριστός]!”. [Iar] alții ziceau: „Nu cumva din Galilea vine Hristos [Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται;]?

42. Nu a spus Scriptura că din sămânța lui David [ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ] și din Bitleem [καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ], [din] satul de unde era David, vine Hristos [τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ, ὁ χριστὸς ἔρχεται]?”.

43. Atunci despărțire [σχίσμα] s-a făcut în mulțime din cauza Lui.

44. Și unii dintre ei voiau să-L prindă pe El, dar nimeni n-a pus mâinile pe El.

45. Atunci au venit slujitorii către arhierei și farisei; și le-a zis lor aceia: „Pentru ce nu L-ați adus pe El?”.

46. Răspuns-au slujitorii: „Niciodată [n]-a vorbit așa un om, ca Omul Acesta [Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος]”.

47. Atunci răspuns-au lor fariseii: „Nu cumva și voi ați fost înșelați?

48. Nu cumva vreunul dintre arhonți/ conducători a crezut întru El sau dintre farisei?

49. Dar mulțimea aceasta, care nu știe legea, blestemați sunt [ἐπικατάρατοί εἰσιν]”.

50. [Atunci], zice Nicodimos [Νικόδημος] către ei – cel care a venit noaptea către El, [el] fiind unul dintre ei:

51. „Nu cumva legea noastră îl judecă pe om, dacă nu are să audă de la el [mai] întâi și [astfel] să știe ce face?”.

52. Răspuns-au și i-au zis lui: „Nu cumva și tu ești din Galilea? Cercetează și vezi că nu s-a ridicat [οὐκ ἐγήγερται] Profet din Galilea!”.

53. Și s-a dus fiecare întru casa lui.


[1] Nu Își transfigurase încă umanitatea Sa.