Ioannis, cap. 8, 1-11, cf. BYZ

1. Iar Iisus a mers întru Muntele Măslinilor.

2. Dar dimineața devreme iarăși a venit întru templu și tot poporul venea [către El]; și [El], șezând, îi învăța pe ei.

3. Și grammatisii [οἱ γραμματεῖς]/ scribii/ cărturarii și fariseii au adus către El o femeie, prinsă în adulter [ἐν μοιχείᾳ καταληφθεῖσαν], și punând-o pe ea în mijloc,

4. Îi zic Lui, ispitindu-L [πειράζοντες]: „Învățătorule, această femeie a fost prinsă pe față săvârșind adulter/ preacurvind [μοιχευομένη].

5. Iar în legea lui Mosis ni s-a poruncit nouă [ca] pe acestea a le omorî cu pietre [λιθοβολεῖσθαι]; așadar, Tu ce zici?”.

6. Dar aceasta ziceau ispitindu-L pe El, ca să poată a-L învinui pe El. Iar Iisus plecându-Se jos, [cu] degetul scria întru pământ [τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν], nebăgând în seamă [μὴ προσποιούμενος] [cererea lor].

7. Iar întrucât continuau întrebându-L pe El, ridicându-Se [Iisus] a zis către ei: „Cel fără de păcat [dintre] voi [Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν], să lovească [mai] întâi [cu] piatra asupra ei [πρῶτον ἐπ᾽ αὐτὴν τὸν λίθον βαλέτω]!”.

8. Și iarăși plecându-Se jos, [Iisus] scria întru pământ.

9. Iar ei, auzind [aceasta], și de către conștiința [lor fiind] mustrați [ἐλεγχόμενοι], au ieșit unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni; și a rămas numai Iisus și femeia fiind în mijloc.

10. Și ridicându-Se Iisus și [ne]văzând pe nimeni în afară de femeie, i-a zis ei: „Unde sunt aceia, învinuitorii tăi [οἱ κατήγοροί σου]? Niciunul [nu] te-a judecat pe tine [Οὐδείς σε κατέκρινεν;]?”.

11. Și ea a zis: „Niciunul, Doamne!”. Și Iisus i-a zis: „Nici Eu [nu] te judec. Mergi și nu mai păcătui!”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *