Ioannis, cap. 8, 12-27, cf. BYZ

12. Atunci, Iisus iarăși le-a vorbit lor, zicând: „Eu sunt lumina lumii [Ἐγώ εἰμι τ φς τοῦ κόσμου]; cel care Îmi urmează Mie nu are să umble în întuneric ci va avea lumina vieții [τὸ φῶς τῆς ζωῆς]”[1].

13. Atunci I-au zis Lui fariseii: „Tu mărturisești despre Tine Însuți; mărturia Ta nu este adevărată”.

14. Le-a răspuns Iisus și le-a zis lor: „Chiar dacă Eu am să mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată; căci știu de unde am venit și unde merg; dar voi nu știți de unde vin și unde merg.

15. Voi judecați după trup; Eu nu judec [pe] nimeni.

16. Dar și dacă Eu am să judec, judecata Mea este adevărată; căci nu sunt singur, ci Eu și Tatăl[2], Cel care M-a trimis pe Mine.

17. Dar și în legea voastră s-a scris că mărturia a doi oameni este adevărată.

18. Eu sunt Cel care mărturisesc despre Mine Însumi și mărturisește despre Mine [și] Tatăl, Cel care M-a trimis pe Mine”.

19. Atunci [ei] Îi ziceau Lui: „Unde este Tatăl Tău?”. A răspuns [lor] Iisus [și le-a zis]: „Nici pe Mine [nu] Mă știți [și] nici pe Tatăl Meu; dacă M-ați ști pe mine, [atunci] L-ați ști și pe Tatăl Meu”.

20. Cuvintele acestea Iisus le-a spus în vistierie [ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ], învățând în templu; și nimeni [nu] L-a prins pe El, căci încă nu venise ceasul Lui[3].

21. Atunci, Iisus iarăși le-a zis lor: „Eu Mă duc, și Mă veți căuta, și veți muri în păcatul vostru [καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε]; unde Eu mă duc, voi nu puteți să veniți”.

22. Atunci iudeii Îi ziceau: „Nu cumva Se va omorî pe Sine, căci zice: «Unde Eu mă duc, voi nu puteți să veniți»?”.

23. Și [El] le-a zis lor: „Voi sunteți din cele de jos, Eu sunt din cele de sus; voi sunteți din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta.

24. Așadar v-am spus vouă că veți muri în păcatele voastre [ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν]; căci dacă nu aveți să credeți că Eu sunt [ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι γ εμι][4], veți muri în păcatele voastre [ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν]”.

25. Atunci Îi ziceau Lui: „Cine ești Tu?”. Și Iisus le-a zis lor: „Începutul [sunt] [Τὴν ἀρχὴν], și pe care, [ca] cineva, vi-l spun vouă [ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν][5].

26. Multe am a spune și a judeca despre voi; dar Cel care M-a trimis adevărat este, și Eu, pe care le-am auzit de la El, pe acestea le zic întru lume”.

27. [Și ei] nu au înțeles că le vorbea lor [despre] Tatăl.


[1] Va fi plin de slava Treimii care este lumina vieții veșnice.

[2] Ci Eu sunt împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Nu sunt singur, ci în comuniune veșnică cu Tatăl și cu Duhul.

[3] Ceasul pătimirilor Lui.

[4] Că Eu sunt Mașiah/ Hristos, că Eu sunt Fiul Tatălui.

[5] Vă vorbesc ca persoană, Eu fiind Dumnezeul Care v-am vorbit dintru început.